Arvoisa lakimies,
Olen 58-vuotias nainen.Dna-testin tuloksena sain isän.Hän on 83-vuotias leskimies, avioliitosta 2 poikaa.Tiedän , että hän on vaimonsa kanssa omistanut ainakin suurehkon osakehuoneiston.En tiedä, onko huoneisto vaimonsa kuoleman jälkeen jo myyty ja pojille annettu perintönä äitinsä osuus.Jos se on myyty ja isäni on saanut osuudestaan rahat tililleen,onko mahdollista, että hän voi niitä pimeästi lahjoitella pojilleen, jotta minulle ei jäisi mitään, vai onko niin, että kun hänen kuoltuaan tulee pernkirjoitus, pidetään sitä hänen asunnostaan saamaansa osuutta lähtökohtaisesti rahamääränä, josta meille kolmelle rintaperilliselle kuuluu jokaiselle 1/3
Kiitoa paljon vastauksestanne.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Uudella isyyslailla palautettiin 1976 ja tätä aikaisemmin syntyneiden oikeus nostaa kanne isyyden vahvistamiseksi. Kun isyys tuomiolla on vahvistettu, perintöoikeus on sama kuin muillakin perillisillä. Olet siis rinnastettavissa muihin rintaperillisiin. Perintöoikeudellisten sääntöjen mukaan jos perittävä lahjoittaa omaisuuttaa jollekin perillisistä ennen kuolemaansa, pidetään tätä ennakkoperintönä. Ennakkoperintö otetaan huomioon perittävän kuoltua perintöosuuksia laskettaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että annettu ennakkoperintö lasketaan mukaan jäämistöön. Jos isäsi siis lahjoittaa omaisuuttaan muille rintaperillisille nyt ennenaikaisesti esimerkiksi 100 000 euron verran ja hänen kuoltuaan omaisuutta jää jäämistöön 5 000 euroa, lasketaan annettu ennakkoperintö mukaan jäämistöön. Jäämistön säästö on silloin 105 000, joka teille kolmelle jaettuna toisi kullekin 35 000 euron perintöosuuden. Perintöosuudesta 1/2 on niin kutsuttu lakiosa. Rintaperillisellä on aina oikeus lakiosaan, eikä sitä voi loukata lahjoittamalla omaisuutta pois ennakkoperintönä tai testamentilla. Lakiosan suuruus esimerkissä olisi siis 35 000 / 2 = 17 500 €. Tämä on se määrä, joka sinun perinnönjaossa tulee saada. Kun pesässä on jaettavaa vain 5000 euroa, ei koko lakiosa tule katetuksi. Tällöin keinona on nostaa lakiosan täydennyskanne. Täl­löin ennakkoperinnön/suosiolahjan saa­neet vel­voi­te­taan suo­rit­ta­maan la­kiosape­rilli­selle täy­dennyk­senä se määrä, mi­kä la­kiosasta on jää­nyt puuttumaan. La­kiosan täy­dennys­tä on vaadit­tava kan­teel­la vuoden ku­lu­essa sii­tä, kun pe­rilli­nen on saa­nut tie­don pe­rit­tä­vän kuo­le­masta ja ennakkoperinnön/suo­siolahjan an­ta­mi­ses­ta, mutta kui­ten­kin vii­meistään kymme­nen vuoden ku­lu­essa pe­rit­tä­vän kuo­le­masta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »