40 vuotta vanha kuolinpesä (vanha maatila jossa myös rantaa) osakkaina leski (1/2) ja kaksi lasta (1/4 ja 1/4). Toinen lapsista tarvitsi nyt rahaa. Voiko hän saada lainaa osuuttaan vastaan? Tai voiko hän myydä osan osuudestaan toiselle lapselle? Ei kuitenkaan haluaisi myydä koko osuuttaan vaan haluaisi itselleen ainakin yhden rantatontin. Tilaa ei kuitenkaan haluttaisi lohkoa, mutta joudutaanhan se väkisin lohkomaan jos ko.lapsi haluaa itselleen kuitenkin tontin. Leski olisi halukas luopumaan osuudestaan, mutta meneekö lahjavero jos hän luovuttaa osuutensa lapsilleen? Entä miten määritellään tilan arvo, joutuuko myyjä maksamaan myyntivoittoveroa? Lapset ovat kyllä asuneet aiemmin tilalla, joten vaikuttaako se jotenkin veroon?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oletan, että kuolinpesä on vielä jakamaton. Osuuden myyminen toiselle kuolinpesän osakkaalle on täysin mahdollista. Kun kuolinpesän osakas luovuttaa toisen kuolinpesän osakkaalle osuuttaan, tai osan siitä, kyse on pesäosuuden luovutuksesta. Tällainen luovutus on kuitenkin mahdollista vasta perinnönjaon yhteydessä, koska ennen jakoa ei vielä tiedetä, millaisia osuuksia menee kenelle. Perintöosuuden myynti on tehtävä kirjallisesti.

Mikäli leski luopuu osuudestaan vastikkeetta, kyse on lahjasta. Lahjaverovelvollisuus syntyy, mikäli luovutetun osuuden arvo on 5000 euroa tai enemmän.

Tilan arvo tulee määrittää käyvän arvon periaatteen mukaisesti. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa, eli hintaa, joka omaisuudesta myytäessä vapailla markkinoilla saataisiin. Luovutusvoittoveroa joutuu maksamaan, mikäli osuuden myyntihinta on korkeampi kuin sen hankintameno. Perityn omaisuuden hankintamenona pidetään sen perintöverotuksessa vahvistettu arvo. Kun tässä tapauksessa on kyse suhteellisen vanhasta kuolinpesästä, osuuden eli tilan hankintameno on todennäköisesti paljon alhaisempi kuin sen nykyinen käypä arvo. Toisaalta, mikäli luovuttaja on asunut tilallaan, joka hän aikoo luopua, yhtäjaksoisesti vähintään 2 vuotta, saa hän sen luovuttaessaan oman asunnon luovutusvoiton verovapauden. On kuitenkin muistettava, että mikäli osuus luovutetaan liian alhaisella hinnalla verrattuna sen käypään arvoon, luovutusta voidaan katsoa lahjaksi.

Mikäli halua tarkentavia tietoja, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »