Kysyisin perintökaaren 7. luvun, 3 pykälän ja 3 momentin tulkinnasta:

1. Miten painavaksi tulkitaan sivulause "jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi" ?
2. Edellytetäänkö tulkinnassa, että on a) suosittu yhtä perillistä ja lisäksi samanaikaisesti b) lakiosaan oikeutetun toisen perillisen vahingoksi ?
3. Jos kolmesta perillisestä ensimmäistä ns "on suosittu" esim lahjakirjan muodossa, toinen perillinen ei katso mitään suosimista tapahtuneen eikä myöskään kenenkään perillisen vahingoksi, mutta kolmas perillinen taas katsoo suosimista tapahtuneen itsensä vahingoksi, niin miten menee tulkinta ?

1 vastaus


1 vastausta

Lähtökohtaisesti sivulauseen sanamuoto "ilmeisesti" viittaa siihen, että aivan pienimuotoinen lahja tai suosiminen ei vielä johtaisi tulkintaan suosiolahjasta, vaan suosimisen täytyy olla selvää ja ilmeistä. Edellytyksenä on siis, että suosiminen ilman aiheutettua vahinkoa lakiosaan oikeutettulle perilliselle ei johda seuraamuksiin. Ainoastaan siis mikäli kyseinen lahjoitus loukkaa perillisen oikeutta lakiosaan, eli toisin sanoen lakiosaa ei voida maksaa täysimääräisesti, tulee säännös sovellettavaksi.

Kysymys ei suosiolahjan suhteen ole perillisten henkilökohtaisista mielipiteistä, vaan yksinkertaisesti siitä voidaanko lakiosat maksaa perillisille täysimääräisesti vainajan omaisuudesta. Jos lakiosia ei voida maksaa, on selvitettävä onko lahjoitus lain määräämällä tavalla "testamenttiin rinnastuva" eli tehty ajatuksella luovuttaa omaisuutta kuoleman varalta. Yleensä tulkintana on, että tällainen lahjoitus tulisi tapahtua kuoleman häämöttäessä lähitulevaisuudessa, mutta myös kymmeniä vuosia vanhoja lahjoituksia on tietyissä tilanteissa laskettu lakiosaa loukkaaviksi lahjoituksiksi.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »