poikani varasti minulta arvokkaita työkaluja ollessani poissa kotoa. vävyni päästi hänet kotiini käydessään kastelemassa kukkiani ja katsomassa remontin kulkua. poikani vei fiskarsin työkaluja varmaankin n.1000euron edestä. mitä voin tehdä voinko sivuuttaa hänet jopa pakollisesta perinnöstä. lisäksi poikani mielestä minun ei koskaan olisi tullut syntyä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Suomessa perimystä koskevat säännökset sisältyvät perintökaareen, jonka 15. luvun 4 § sisältää säännöksen perinnöttömäksi tekemisestä. Mikäli perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä, voi perittävä tehdä perillisen perinnöttömäksi. Tämän lisäksi perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos perillinen viettää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Mikäli poikasi on syyllistynyt tahalliseen rikokseen, joka syvästi loukkaa sinua tai sinun perimispolvessasi olevaa sukulaistasi, mahdollista adoptiolastasi tai tämän jälkeläistä, voit tehdä poikasi perinnöttömäksi ja estää häntä saamasta lakiosaansa. Rikoksen ei tarvitse välttämättä edes kohdistua sinuun tai läheiseesi, kunhan rikos aiheuttaa sinulle tai läheisellesi mielipahaa tai loukkaa sinua tai jotain edellä mainituista läheisistäsi. Oikeuskäytännössä esimerkiksi se, että perillinen on syyllistynyt useisiin törkeisiin huumausainerikoksiin on katsottu olevan peruste perinnöttömäksi tekemiselle. Samoin perittävään kohdistettu pahoinpitely sekä se, että perittävä on joutunut hakemaan lähestymiskieltoa perillistään kohtaan, on katsottu täyttävän edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle. On kuitenkin muistettava, että rikos on tullut näyttää toteen ja siitä myös tuomita. Vain se, että tiedät tai uskot poikasi syyllistyneen tahalliseen rikokseen ei vielä oikeuta sinua tekemään poikaasi perinnöttömäksi. Lisäksi on muistettava, että perillisen tulee olla myös rikosoikeudellisesti vastuunalainen, jotta hänet voitaisiin rikollisen teon perusteella tehdä perinnöttömäksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että perillinen ei saa olla alle 15-vuotias tai syyntakeeton.

Sinun on kuitenkin mahdollista tehdä poikasi perinnöttömäksi myös sillä perusteella, että poikasi viettää jatkuvasti kunniatonta ja epäsiveellistä elämää. Kun perittävä haluaa tehdä perillisensä perinnöttömäksi tällä perusteella, kiinnitetään huomiota perillisen elämäntapaan. Yksittäinen kunniaton tai epäsiveellinen teko ei lähtökohtaisesti ole peruste tehdä perillistä perinnöttömäksi. Jos perillinen taas viettää esimerkiksi pikkurikollisen elämää jatkuvasti juopotellen voi peruste tulla kyseeseen.

Mikäli haluat tehdä poikasi perinnöttömäksi on se tehtävä testamentilla. Testamentissa on tällöin mainittava se seikka, mihin perinnöttömäksi tekeminen perustuu. On myös tärkeää noudattaa testamenttia koskevia muotomääräyksiä. Tämä tarkoittaa, että testamentti on laadittava kirjallisesti ja se tulee allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan samaan aikaan läsnä ollessa. Todistajien on myös tiedettävä, että kyseessä on testamentti, vaikkei sen sisältöä muutoin tarvitse paljastaa todistajille. Todistajien tulee lisäksi allekirjoittaa testamentti.

Mikäli kaipaat apua testamentin laatimisessa tai haluat lisätietoa perinnöttömäksi tekemisestä, voit kääntyä lakimiehen puoleen. Lisätietoa löydät myös Minilexin perintöoikeutta koskevista artikkeleista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »