Minilex - Lakipuhelin

Pitkä ovoliitto(+15v.) päättyi kuolemaan..edellisestä avioliitosta yksi lapsi..vainajalla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei
Onko avopuolisolla oikeutta saada korvauksia? Hoitanut ok-talon velan lyhennyksiä.(tiliotteet).Talon lämmityskuluja.Hoitanut avopuolisoa monta vuotta.(keuhkoahtauma)-kuolema.Vainajan poika laittanut alulle poliisitutkinnan,,,,

Ilmo H..

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Mikäli jompikumpi edellä mainituista kriteereistä täyttyy kohdallanne, teillä saattaa olla oikeus hyvitykseen yhteistaloutenne hyväksi antamanne panoksen perusteella.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Oikeutetta hyvitykseen ei kuitenkaan ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.

Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan:

1) työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi;
2) varojen käyttö yhteiseen talouteen;
3) varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen; tai
4) muu näihin verrattava toiminta.

Hyvitykseen oikeuttava panos voi olla työnä tai taloudellisena sijoituksena annettu panostus yhteiseen tai toisen avopuolison talouteen. Myös pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi saattaa joissain tapauksissa oikeuttaa hyvitykseen. Omaan omaisuuteen sijoitettu työ tai varallisuus ei kuitenkaan ole hyvitykseen oikeuttava panos yhteistalouden hyväksi. Myöskään tavanomainen yhteisestä omaisuudesta huolehtiminen ei oikeuta hyvitykseen, ellei se ole ollut erityisen pitkäkestoista ja merkittävän yksipuolista.
Hyvityksestä voidaan sopia avopuolison perillisten kanssa omaisuuden erottelun yhteydessä tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Jollei pesänjakajan määräämistä ole haettu, hyvitysvaatimus on mahdollista saattaa kanteella käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

On kuitenkin syytä muistaa, että hyvityksen vaatimista koskevat tietyt aikarajat. Oikeus hyvitykseen nimittäin raukeaa, jos hyvitystä ei ole vaadittu omaisuuden erottelussa eikä sitä koskevaa kannetta ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta. Jos omaisuuden erottelua ei ole toimitettu, oikeus hyvitykseen raukeaa, jollei sitä koskevaa kannetta ole nostettu tai pesänjakajan määräämistä ole haettu kolmen vuoden kuluessa avopuolisonne kuolemasta.

Lähtökohtaisesti teillä saattaa olla oikeus hyvitykseen. Hyvitystä puoltava seikka on esimerkiksi se, jos olette jääneet kotiin hoitamaan yhteistaloutta, kun taas avopuolisollanne on ollut mahdollisuus kartuttaa omaisuuttaan työelämässä. Hyvityksen määrä päätetään arvioimalla kokonaisvaltaisesti puolisoiden panoksia yhteistalouden hyväksi. Suosittelen kuitenkin tässä tapauksessa soittamaan Minilexin lakipuhelimeen, jotta voitte kertoa lakimiehellemme yksityiskohtaisempia tietoja taloudellisesta panoksesta ja muusta työstä yhteistaloutenne hyväksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »