Isäni kuoli kuukausi sitten. Hänellä ja äidilläni on asunto-osake ja pieni maatila, velattomia. Sekä käyttötilillä rahaa ja muita sijoituksia runsaasti.
Nyt äitini on sitä mieltä ,että hän haluaa pitää pesän ns.jakamattomana. Meitä lapsia on kolme. Tuntuu kohtuuttomalta, koska meillä lapsilla kaikilla todella tiukkaa taloudellisesti. Tottakai äiti saisi pitää asunnon ja maapaikan kesäpaikkanaan.
Olen ymmärtänyt,että kuka tahansa lapsista voi vaatia ositusta. Miten tämä käytännössä tapahtuu. Lakimies hoitaa perunkirjoitusta. Onko tähän olemassa joku valmis kaavake, jota käyttää?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, ja kiitos viestistäsi.

Olet oikeassa siinä, että kuka tahansa lapsista on oikeus vaatia jakoa. Leskellä on jakovaatimuksista huolimatta oikeus pitää puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto, eli tässä tapauksessa mainitsemasi asunto-osake ja siihen kuuluva koti-irtaimisto, jakamattomana hallinnassaan. Loput kuolinpesän varoista voidaan jakaa huolimatta siitä, mitä leski on vaatinut.

Perinnönjakoa voidaan vaatia sen jälkeen kun perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki vainajan ja kuolinpesän tiedossa olevat velat maksettu. Koska perittävä oli naimisissa, on toimitettava omaisuuden ositus ennen perinnönjakoa. Osituksessa selvitetään kummankin puolison netto-omaisuuden (varat-velat) arvo ja lasketaan ne yhteen. Tämän jälkeen yhteiset varat jaetaan puolisoiden kesken tasan, ellei avioehtosopimusta ole tehty. Ositus ja perinnönjako voidaan toimittaa samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon lähtökohtaisesti sopimallaan tavalla. Perinnönjako on tehtävä kirjallisesti, ja jokainen osakas sekä kaksi esteetöntä todistajaa tulee allekirjoittaa perinnönjaossa laadittu jakokirja. Allekirjoitusten lisäksi jakokirja on myös päivättävä. Osakkaiden tai todistajien ei tarvitse allekirjoittaa jakokirja yhtäaikaisesti. Käytännössä jakokirja laaditaan siinä perinnönjakotilaisuudessa, jossa päätetään perinnönjaon sisällöstä. Jakokirja tulisi sisältää seuraavat tiedot: 1) osakkaiden nimet ja heidän perintöoikeutensa perusteet, 2) suhteelliset jako-osuudet, 3) mitä omaisuutta kukin osakkaista on saanut, 4) ja lisäksi maininta siitä, onko mahdollisten testamentinsaajien aviopuolisoilla avio-oikeutta testamentattuun omaisuuteen.

Vaikka pesän osakkaat voivat itse toimittaa perinnönjaon, on kuitenkin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »