Millä tavoin voin estää jälkeenjäävän omaisuuteni siirtymisen lapselle, jolla on suuria summia ulosotossa. Lapsi on täysi-ikäinen ja on ilmoittanut ettei halua ottaa vastaan lakiosuuttaan, vaan haluaa sen siirtyvän suoraan omalle lapselleen. Testamentissani on nyt kaksi edunsaajaa, eli lapseni. Minkä sisältöinen luopumisilmoitus (malli) luopujan tulee laatia? Asia halutaan hoitaa eläessäni.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei
Perillisen luopuessa perintöosuudestaan, menee perintö hänen sijaantulijoilleen. Näitä sijaantulijoita ovat lapsesi rintaperilliset eli lapsesi lapset. Luopuessaan perinnöstään, lapsesi ei saa päättää, kenelle perintö hänen sijastaan menee: se määräytyy lain mukaan. Tässä tilanteessa lapsesi luopuessa perinnöstään, se menee suoraan hänen lapsilleen lain nojalla. Eli juuri toivomallanne tavalla.

Luopuessa perinnöstä tulee olla tarkkana: mikäli sitä ei tee oikein, katsotaan, että perillinen ottaa perinnön vastaan, mutta luovuttaa sen lahjana lapsilleen. Tällöin lapsesi maksaa perintöveron ja sen lisäksi vielä lahjaveron antamastaan perinnöstään lapsilleen. Tämän takia luopumusilmoituksessa ei saa mainita, kenelle haluaa perinnön menevän, koska silloin se katsotaan lahjaksi perinnönsaajille (eli lapsesi lapsille).

Perillinen pystyy luopumaan perintöoikeudestaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti perittävälle. Vaikka perillinen luopuu perinnöstään, hän ei menetä osuutta lakiosaan, ellei hän ole saanut tästä kohtuullista vastiketta. Tätäkään ei kuitenkaan ole, jos luopujan puoliso tai rintaperilliset saavat testamentilla tai perinnöksi lakiosaa vastaavan omaisuuden. Asiakirjassa perillisen tulee kertoa, että luopuu koko perinnöstään ja hänen täytyy allekirjoittaa tämä paperi. Siihen ei kuitenkaan saa kirjoittaa, kenelle hän haluaa perinnön menevän tässä, koska se määräytyy lain mukaan. Tässä tilanteessa hänen lapsensa tulevat perimään hänen osuutensa. Perintökirja tulee antaa sinulle eli perittävälle.

Toinen tapa luopua perintöoikeudesta sinun eläessäsi on, että sinä teet testamentin, jolla määräät lapsesi osuuden hänen lapsilleen ja lapsesi hyväksyy tämän testamentin. Näin ollen hän luopuu perintöosuudestaan. Teidän tilanteessa ehkä helpointa, että perillinen eli lapsesi tekee luopumisilmoituksen.

Perintöasioissa kannattaa olla aina huolellinen, joten suosittelenkin kääntymään ammattilaisen puoleen, jotta kaikki menee varmasti oikein muodollisesti ja verotuksellisesti. Kun perinnöstä luopuminen tehdään oikein, vältetään myös se, ettei perintö mene velkojille.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »