Veljeni kuoli ja jäljellä on minä sisko (isä ja äiti( kuollut) yhteinen) Isä joka elää ja isän uudesta avioliitosta sisko-ja velipuoli (meillä sama isä mutta eri äiti joka elää). Kuka perii veljeni?
Tarvitseeko perunkirjoituksiin myös sisko-ja velipuolen virkatodistukset?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tapauksestanne ei käy ilmi, oliko veljellänne lapsia eli rintaperillisiä, jotka perisivät veljenne. Myöskään mahdollisesta leskestä ei ole mainintaa. Seuraava pätee perimysjärjestykseen veljenne tapauksessa, jos hänellä ei ole lapsia tai aviovaimoa.

Perimysjärjestystä säätelee Perintökaari, jonka mukaan perittävän (tässä tapauksessa veljenne) perivät tämän vanhemmat, jos perillisellä ei ole jälkeläisiä. Sekä äiti että isä saavat kumpainenkin puolet perinnöstä. Jos perittävän äiti tai isä on kuollut, jakavat perittävän veljet ja sisaret hänen osansa perinnöstä.

Koska tässä tapauksessa äitinne on kuollut, ovat hänen jälkeläisensä (te ja siskonne) oikeutettuja puoleen perinnöstä. Elossa oleva isänne on vastaavasti oikeutettu samaan oman osuutensa, eli toisen puolen veljenne perinnöstä. Sisko- ja velipuolenne olisivat oikeutettuja veljenne perintöön vain, jos isänne olisi kuollut.

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta ja muita kuolinpesän asioita varten sukuselvitysketju. Se on kokoelma vainajan virkatodistuksia 15:sta ikävuodesta aina kuolemaan asti.

Virkatodistuksen tarkoituksena on selvittää esimerkiksi se, onko vainajalla lapsia tai puolisoa. Sukuselvitys tulee tehdä myös sellaisesta perillisestä (tässä tapauksessa äidistänne), joka on kuollut. Tällä tavalla saadaan selville kuolleen sijaan mahdollisesti tulevat perilliset. Lisäksi, perunkirjoitusta varten tarvitaan kaikkien elävien pesän osakkaiden elossaolotodistukset (tässä tapauksessa isänne).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »