Hyvä Lakimies, isäni miettii nyt juuri äitini kuoltua, voisiko tehdä sisareni perinnöttömäksi äidin sekä oman perintönsä osalta. Testamenttia äidiltä hänen eläessään ei ole tähän liittyen.
Sisareni on viimeisten neljän vuoden aikan loukannut syvästi vanhempiani esittäen syytöksen, että isäni olisi häntä aina kopeloinut tilaisuuden tullen rinnoista. Hän esitti tämän syytöksen vain muutama viikko sen jälkeen kun äidilläni todettiin leukemia. Tämä sisarella oli silloin tiedossa. Äiti masentui ja joutui luopumaan ajatuksesta, että perhe oli ollut onnellinen ja tavallinen. Itse näen myös, että tämä oli suuri röyhkeä loukkaus juuri tuossa hetkessä sekä perusteeton. Tämä on vaikuttanut suuresti äitini, isäni ja myös omaankin mieleeni.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tervehdys!
On huomattava, että jokainen voi tehdä testamentin vain omasta tahdostaan ja omasta omaisuudestaan. Isälläsi ei siis ole mahdollisuutta yksin päättää sisaresi tekemisestä perinnöttömäksi äitisi omaisuuden osalta. Koska perinnöttömäksi tekeminen tulee tehdä perittävän omassa testamentissa perittävän vielä eläessä eikä äidilläsi ollut sellaista, ei perinnöttömäksi tekeminen äitisi perinnön osalta ole valitettavasti enää mahdollista. Isäsi on kuitenkin mahdollista määrätä testamentissaan sisaresi perinnöttömäksi tekemisestä oman omaisuutensa osalta. Perinnöttömäksi tekeminen tulisi tehdä ehdottomasti testamentilla. Rintaperillisen, kuten tapauksessa isäsi tyttären, oikeutta puoleen lakimääräisestä perintöosasta eli ns. lakiosaan ei voi tavallisesti tehokkaasti loukata testamentilla. Rintaperillisellä on siis tavallisesti testamentista huolimatta oikeus saada puolet siitä osasta jäämistöä, joka hänelle kuuluisi tilanteessa, jossa testamenttia ei olisi. Perinnöttömäksi tekeminen on kuitenkin mahdollista testamentilla, jos perillinen on syvästi tahallisella rikoksella loukannut perittävää, tämän perimyspolvessa olevaa sukulaista tai läheistä.
Tapauksessanne tämän perusteen käyttäminen olisi siis mahdollista, jos syvä loukkaus olisi tapahtunut tahallisella rikoksella. Mikäli sisaresi teko täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön eli mikäli tieto on valheellinen ja sen esittäminen on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä kenelle tahansa teistä tai mikäli sisaresi tekoa voidaan muuten pitää halventavana, voidaan sisaresi tehdä perinnöttömäksi, jos tapahtunutta loukkausta voi pitää syvänä. Loukkaavuutta arvioidaan subjektiivisen mittapuun mukaan eli loukatun kannalta katsoen.
Lisäksi sisaresi voitaisiin tehdä perinnöttömäksi, jos hänen voidaan katsoa viettäneen jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Tapauksessa epäsiveellisyyskriteeri ei voine täyttyä, mutta kunniattomuus olosuhteista riippuen voisi. Tällöin ei vaadittaisi, että kyse on ollut rikoksesta. Sisaresi yksittäinen kunniaton teko tai tilapäinen käyttäytyminen ei voisi olla peruste perinnöttömäksi tekemiselle. Asiaa tulisi arvioida elämäntavan ja asian synnyttämän kokonaiskuvan perusteella. On huomattava, että kunniattoman toiminnan on täytynyt olla jollakin tavalla jatkuvaa.
Jos sisaresi riitauttaa perinnöttömäksi tekemisen, on voitava näyttää toteen, että perinnöttömäksi tekemisen peruste on ollut olemassa. Jos käytetään rikosperustetta, lienee toteen näyttäminen helpompaa, mikäli sisaresi olisi ensin tuomittu kunnianloukkauksesta sakkoihin. Tapauksesta riippuu, miten helppoa tai vaikeaa perinnöttömäksi jättämisen edellytysten täyttymisen toteen näyttäminen on, mutta mikäli sisaresi kiistää syyllistyneensä mainitsemiisi syytöksiin, voi tästä näytön antaminen olla vaikeaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »