Hei, olen velkajärjestely piirissä ollut noin vuoden, isäni kuoli 1979 ja silloin kieltäydyin perinnöstä lasteni hyväksi. Kysymys kuuluu miten voin ja voinko luopua äitini perinnöstä nyt kun olen velkajärjestelyssä, äitini kuoli viikko sitten. Tästä asiasta on monenlaista tietoa, velkajärjestely loppuu elokuussa 2018. Kyselee tehdään oikein.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Laissa yksityishenkilön velkajärjestyksessä ei suoraan kielletä perinnöstä luopumista mutta oikeuskäytännössä perinnöstä luopuminen muodostaa esteen velkajärjestelyn aloittamiselle, koska silloin velallisen katsotaan tahallaan vähentävän varojansa. Velkajärjestelylaissa on kuitenkin säädetty sanktionluontoisesta velkajärjestelyn maksuohjelman raukeamisesta. Raukeamisen peruste on esimerkiksi seikka, joka olisi estänyt ohjelman vahvistamisen tai velallinen on muulla myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnillä vaarantanut ohjelman toteuttamisen. Perinnöstä luopuminen voidaan mahdollisesti laskea tällaiseksi maksuohjelman raukeamisen perusteeksi, koska perinnön saaminen aiheuttaa velkajärjestelylain mukaan lisäsuoritusvelvollisuuden. Voi siis olla mahdollista, että jos velkajärjestelyssä oleva henkilö luopuu perinnöstään velkajärjestelyn aikana, hänen maksuohjelmansa saatetaan määrätä raukeamaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »