Hei,
Tarvitsen apua perinnöstä luopumisen asiassa. Mieheni kuoli 04.02.2015. Oikeusaputoimistossa on tehty perukirja. En tiennyt että perinnöstä luopuminen tulee tehdä erikseen. Oikeusaputoimistolla on tarjoata ensimmäinen vapaa aika 19. elokuutta. Silloin on 6 kuukautta ohi. Onko 19.08. liian myöhässä tehdä perinnöstä luopuminen tai on se ok?
Kun perinnöstä luopuminen pitää tehdä ennen 04.08. onko mahdollista se saada nyt kiirellisesti ja paljonko se maksaa? Missa siitä saa tehdä lisäksi oikeusaputoimistolle?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Luopumiselle ei ole asetettu laissa aikarajaa. Suositeltavaa toki on, että kirjallinen luopumisilmoitus esitetään perunkirjoituksen yhteydessä, mutta luopuminen on mahdollista myös kohtuullisen ajan kuluessa perunkirjoituksen jälkeen. Kohtuullinen aika on noin 2-3 vuotta perittävän kuolemasta.

Perinnöstä luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisuusvaatimuksen edellytyksenä on asiakirja tai paperi, johon luopuminen on kirjattu. Luopumisilmoitus on myös allekirjoitettava. Yksinkertainen kirjallinen luopumisilmoitus, jossa on luopujan allekirjoitus, riittää. Valmiita asiakirjamalleja perinnöstä luopumiseen löytyy myös netistä. Voitte ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos tarvitsette apua perinnöstä luopumisen kanssa.

Tehokkaan luopumisen (ei perintöveroa luopujalle eikä lahjaveroa lopulliselle saajalle) edellytyksenä on, että perillinen luopuu osuudestaan perintöön vastikkeetta eikä hän määrää luopumiselleen ehtoja. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää myös, ettei luopumisen yhteydessä ole määrätty edunsaajia. Luopuja ei voi muullakaan tavoin määrätä omaisuuden jakautumisesta. Mahdollisuuden tehokkaaseen luopumiseen perillinen menettää ainakin aina silloin, jos hän on osallistunut irtaimen jakoon, allekirjoittanut jäämistöön kuuluvaa omaisuutta koskevan luovutuskirjan, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan käytössä oleviin oikeussuojakeinoihin.

Voitte siis luopua perinnöstä, vaikka perunkirjoitus on jo tehty. Tähän riittää kirjallinen ja allekirjoitettu luopumisilmoitus.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »