Isä kuoli 78 vuotiaana ja hänellä on 1961 syntynyt ja 1962 syntyneet tyttäret, jotka ovat olleeet isän lapsina nämä 55 vuotta kirkonkirjoissa. Molemmat lapset ovat syntyneet avioliiton aikana. Nyt isän kuoleman jälkeen toinen lapsi sanoo, että nuorempi ei ole isän lapsi. Mitään oeikeudenkäyntiä ei ole käyty isä lapsi suhteesa . Avioerossa molempien yhteisellä suostumuksella isä hyväksyi, että vanhempi lapsi jää hänen huoltoonsa ja nuorempi äidin huoltoon. Miten nyt menetellä, sillä isä on ollut lapsen virallinen isä nämä 55 vuotta. Voidaanko tämä 1962 syntynyt lapsi jättää perinnöttömäksi.

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lapsi, joka syntyy avioliiton aikana, katsotaan lain mukaan automaattisesti aviomiehen lapseksi (pater est - olettama). Ainut keino kumota tämä olettama on nostaa kanne, jolla isyys kumottaisiin. Isyyden kumoamista koskevan kanteen saa käräjäoikeudessa nostaa lapsi, äiti tai mies, jonka isyys on avioliiton perusteella todettu tai maistraatin päätöksellä vahvistettu. Kukaan muu ei siten voi kannetta nostaa. Tämä tarkoittaa sitä, että esittämässäsi tilanteessa vanhempi lapsi ei voi nostaa kannetta, jolla isyys kumottaisiin nuorempaa lasta kohtaan. Kanne on pantava vireille kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä.

Kanne voidaan kuitenkin tutkia, vaikka se olisi pantu vireille määräajan päättymisen jälkeen, jos kantajalla oli laillinen este tai hän näyttää muun erittäin painavan syyn, jonka vuoksi kannetta ei ole aikaisemmin nostettu. Kanne on kuitenkin jätettävä tutkimatta, jos sitä ei ole nostettu viipymättä sen jälkeen, kun syy kanteen nostamatta jättämiselle oli poistunut.

Esittämässäsi tilanteessa ei siis vaikuta olevan mahdollista nostaa isyyden kumoamiskannetta. Nuorempaa lasta ei siten voida jättää perinnöttömäksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Aikaisemmassa vastauksessa oli virhe, joka ei tosin muuta asian lopputulosta millään tavalla. Isyyslain mukaan jos aviomies on kuollut menettämättä oikeuttaan kanteen nostamiseen, on eloon jääneellä puolisolla sekä jokaisella, joka lapsen ohella tai lapsen jälkeen on miehen lähin perillinen, oikeus nostaa kanne vuoden kuluessa miehen kuolemasta tai, jos miehellä vielä olisi ollut käytettävänään pitempi aika, tuon ajan kuluessa. Tämä lakipykälä tarkoittaa sitä, että kun aviomies on kuollut, on myös muulla lapsella oikeus nostaa kumoamiskanne. Tämän mukaisesti vanhemmalla siskolla olisi siis oikeus nostaa kanne isyyden kumoamiseksi, koska hän on nuoremman siskon ohella lähin perillinen. Tämä oikeus ei nyt kuitenkaan toteudu, sillä miehellä ei olisi itsellä ollut enää mahdollisuutta nostaa kumoamiskannetta, koska kahden vuoden määräaika on kulunut umpeen kauan sitten.

Lopputulos on siten edelleen se, että isyyden kumoamiskannetta ei ole mahdollista nostaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »