Vanhempien jälkeen jakamattomat kuolinpesät, joissa jaettavaa asunto- ja autopaikkaosakkeet + jonkun verran asuntovelkaa - meitä on viisi perillistä. Olemme nyt myymässä asunnon ja autopaikan, ja alhaisempaan hintaan kuin mitä perukirjoissa joitakin vuosia sitten arvotettu. Kuolinpesien tappiota ei voi hyödyntää, henk.kohtaisesti voisin jatkossa vähentää oma osuuteni tappiosta pääomatuloistani.
Mitä pitäsi ottaa huomioon jakosopimuksissa, tehdäänkö kummastakin kuolinpesästä omansa vai miten? Voidaanko jakosopimus tehdä esim. juuri ennen kaupantekohetkeä?
Mitä muita mahdollisia juridisia ongelmia ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi.

Jakosopimus tai jakosopimukset voidaan periaatteessa tehdä milloin tahansa, esimerkiksi juuri ennen kaupantekohetkeä. Mikäli vanhempiasi olivat naimisissa ensimmäisen heistä kuoltua, heidän avio-oikeuden alainen omaisuus on ositettava ennen perinnönjakoa. Osituksessa selvitetään kummankin puolison netto-omaisuuden arvo ja lasketaan ne yhteen. Tämän jälkeen omaisuus jaetaan puolisoiden kuolinpesien kesken tasan. Siten asunto- ja autopaikkaosakkeet on jaettava puolittain kummankin puolison kuolinpesästä. Jokainen kuolinpesä on jaettava erikseen, ja jokaisesta jaosta on tehtävä erillinen jakosopimus. Molemmat pesät voidaan kuitenkaan jakaa samassa jakotoimituksessa, jolloin jakosopimukset muodostavat ikään kuin sopimuskokonaisuuden. Jakokirja on täytettävä sille asetetut määrämuodot. Jokaisen pesän osakkaan on allekirjoitettava tehty perinnönjakokirja ja se on lisäksi todistettava oikeaksi kahden esteettömän henkilön toimesta.

Jos aiotte luovuttaa ko. osakkeet perinnönjaon jälkeen, luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio luetaan verotuksessa teidän omaan henkilökohtaiseen tulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että voitte hyödyntää myynnistä aiheutunut tappio omassa verotuksessanne. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos joku perillisistä on käyttänyt luovutettavaa asuntoa omana tai perheensä vakituisena asuntona niin, että luovutusvoitto olisi verovapaa, luovutustappio on hänen osaltaan vähennyskelvoton.

Mikäli sinulle jäi vielä jotain kysyttävää asiaan liittyen, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin. He auttavat sinua mielellään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »