Aviopari, jolla ei avioehtoa. Miehellä 2 lasta edellisestä avioliitosta, ei yhteisiä lapsia, vaimo lapseton. Yhteistä omaisuutta asunto-osake ja vapaa-ajan asunto. Jos mies kuolee ensin, miten varmistetaan, että asunto-osake ja vapaa-ajan asunto pysyvät vaimolla? Tuleeko tehdä keskinäinen testamentti? Hallinta- vai omistus?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Testamentin ei välttämättä tarvitse olla keskinäinen, koska riittävää on, että mies määrää oman osuutensa kyseisestä omaisuudesta siirtyväksi vaimolle. On erittäin merkityksellistä, miten suuri miehen omistusosuus asunto-osakkeesta ja vapaa-ajan asunnosta on, sillä kunkin yhteisomistajan on katsottava omistavan määräosuuden yhteisestä esineestä. Osuudet ovat, jollei muuta ilmene, samansuuruiset. On otettava huomioon se, kumpi puolisoista on enemmän omistava, sillä jos vaimo on se, jolle miehen kuoltua olisi suoritettava tasinkoa, voi tämä mahdollisesti saada kyseiset omaisuuserät jo osituksessa. Jos taas vaimo on enemmän omistava osapuoli, ei hän ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan tasinkoa miehen perillisille avioliiton purkauduttua kuoleman johdosta. Tällöin, mikäli testamenttia ei ole, hän ei kuitenkaan voi saada perinnönjaossa täyttä omistusoikeutta asunto-osakkeeseen ja vapaa-ajan asuntoon, ellei rintaperillisten suostumuksella lunasta miehen osuutta niistä.

Se, mitkä ovat asunto-osakkeen ja vapaa-ajan asunnon arvot (ja vielä tarkemmin miehen määräosuuksien arvot), ja mikä arvomääräinen osuus miehen omaisuudesta leskelle tulisi tasinkona luovuttaa, määrittelee sen, voisiko vaimo saada nämä omaisuuserät kokonaisuudessaan jo osituksessa. Toisaalta kuolleen puolison perillisillä on pääsääntöisesti vapaus valita, mitä omaisuutta leskelle luovutetaan tasinkona. Tätä ei voisi muuttaa puolisoiden laatimalla osituksen esisopimuksellakaan, koska tällaisen sopimuksen voi laatia vain sen varalta, että avioliitto purkautuu avioeron johdosta (Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on mitätön).

Näin ollen sen varmistamiseksi, että vaimo saa miehen kuoltua täyden omistusoikeuden ja määräämisvallan kyseiseen omaisuuteen, on suositeltavaa laatia lakimiehen avustuksella testamentti, jolla mies määrää osuutensa asunto-osakkeesta ja vapaa-ajan asunnosta siirtyvän vaimolleen tilanteessa, jossa näitä ei ole jo osituksessa annettu vaimolle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »