Äitimme kuoltua hänelle jäi asunto-osake. Meitä on 6 perillistä (lapset). Emme ole saaneet vielä asuntoa kaupaksi ja nyt yksi osakas vaatii omaisuuden jakoa. Muuta jaettavaa ei ole kuin tämä osake. Onko näin että asunto-osaketta ei voi jakaa? Mietin tässä kuolinpesämme asioiden hoitajana, että kuinka hoidan esim. asunnon kulut jos se jaetaan eikä muut perilliset osallistukaan kuluihin. Jos määrätään pesänjakaja niin hänkö myy (kuka määrittää hinnan) asunnon ja näin jako voidaan suorittaa. Perunkirjoitus on tehty. Voiko yksi osakkaista vaatia pesänselvittäjää ja kuinka paljon se suunnilleen maksaisi.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos asunto-osake siirretään perillisille perintönä, voidaan sopia osakkeen määräosaisesta yhteisomistuksesta. Jos taas osake myydään perinnönjaon toteuttamiseksi rahamääränä, se on myytävä kokonaisuudessaan.

Pesänselvitysvelat eli kuolinpesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset maksetaan pesän varoista. Muiden osallisten ei tarvitse osallistua näihin kuluihin, vaan ne maksetaan sinulle siis kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa. Kaikki asunnon hoidosta johtuvat tarpeelliset kulut ovat katsoakseni tällaisia kustannuksia. Kannattaa pitää tarkasti kirjaa kaikista kuluista, joita olet suorittanut kuolinpesän hyväksi.

Yksikin kuolinpesän osakas voi yksin vaatia niin pesänselvittäjän kuin pesänjakajankin määräämistä tuomioistuimelta. Tuomioistuimen on kuitenkin annettava muille osakkaille tilaisuus tulla kuulluksi ennen määräyksen antamista.

Pesänjakajan on haettava asunto-osakkeiden myyntiin tuomioistuimen lupa. Tällöin pesänjakaja toimittaa myynnin ja päättää yksin myös myyntihinnasta. Pesänjakajan on kuitenkin pyrittävä saamaan paras mahdollinen myyntihinta, ja hänen tulisi ennen myyntiä neuvotella kuolinpesän osakkaiden kanssa myyntiin liittyvistä seikoista. Jos pesänjakajan päätökset aiheuttavat tyytymättömyyttä, niitä on mahdollista moittia tuomioistuimessa jaon toimittamisen jälkeen.

Pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla on lain mukaan oikeus saada pesän varoista maksettava, pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio, sekä lisäksi korvaus kuluistaan. Palkkiovaatimukset vaihtelevat asianajotoimistoittain, mutta hieman yleistäen tuntipalkka on vajaa 300 euroa. Koko työurakasta maksettavat palkkiot vaihtelevat 1000 – 3000 euron välillä. Monimutkaisissa tapauksissa palkkio voi olla jopa suurempikin. Tähän on maksettava päälle siis vielä kulukorvaukset, kuten kopiointi- tai matkakustannukset.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »