Suomalainen (nainen)ja Sakasalainen (mies) ovat aviotuneet Saksassa, mutta omaisuus on pääosin Suomessa. Avioehtoa ei ole. Meneekö perinnön jako suomen lainsäädännön mukaan. Naisella lapsia. Miehellä ei perillisiä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tilanteet, joissa joudutaan pohtimaan minkä maan lainsäädäntöä tulisi soveltaa perinnönjakoon, saattavat olla monimutkaisia. Elokuun 2015 jälkeen Suomessa on alettu soveltaa EU:n perintöasetusta, jonka tarkoituksena on juuri näiden tilanteiden yksinkertaistaminen. Asetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen. Se sääntelee muun muassa sitä, minkä maan lakia sovelletaan kansainväliseen perintöasiaan. Lisäksi, sen säännöksistä tulee ilmi, minkä jäsenmaan tuomioistuin on toimivaltainen kulloisessakin kansainvälisen aspektin sisältävässä perintöasiassa. Suomi ja Saksa ovat molemmat mukana asetuksen soveltamisessa.

Asetuksen mukainen pääsääntö on, että toimivalta perinnönjaossa on sen jäsenmaan tuomioistuimella, jossa perittävällä eli vainajalla oli kuollessaan asuinpaikka. Näin ollen, perinnönjakoon sovelletaan myös tuon kyseisen maan lainsäädäntöä. Tapauksestanne ei selviä, asuuko aviopari Saksassa vai Suomessa. Viimeisen asuinpaikan ollessa Saksassa, sovelletaan perinnönjakoon Saksan lakia. Jos se puolestaan on Suomessa, sovelletaan perinnönjakoon vastaavasti Suomen lakia. Perinnönjakotilanteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia, jos perittävä on esimerkiksi asunut kesät toisessa jäsenvaltiossa ja talvet toisessa. Tällaiset tilanteet ovat aina tulkinnanvaraisia ja ne ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Maiden välisissä perinnönjakosäädöksissä saattaa olla eroja ja täten sillä voi olla suurikin merkitys, minkä maan sääntöjä perintöön sovelletaan. Esimerkiksi rintaperillisten lakiosuuden suuruudessa voi olla maiden välisiä eroja.

Epävarmoissa tilanteissa on suositeltavaa, että perittävä laatii elinaikanaan testamentin, jossa hän määrää perintöönsä sovellettavan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on. Aiemmin testamentissa sai määrätä perintöön sovellettavan minkä tahansa maan lakia. Perintöasetuksen myötä kaikkiin 17.8.2015 jälkeen tehtyihin testamentteihin voi siis määrätä sovellettavan ainoastaan sen maan lakia, jonka kansalainen on.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »