Perittävällä oli henkivakuutus, josta maksettiin korvausta 43000€. Korvauksesta verotonta on 35000€, ns. kuolemantapauskorvausvähennys. Perukirjaan merkittiin korvaus pesän varoiksi ja vähennys muiden luetteloitujen vähennysten (esim. hautaamiskustannukset) joukkoon.

Verotuspäätökseen oli kuitenkin korjattu verotusarvoa alaspäin niin, että kuolemantapauskorvausvähennys vaikutti kahdesti. Ilmeisesti ei oltu jotakin huomattu, tai osattu yhdistää asioita oikein.

Onko kyse ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä vai verottajan virheestä? Laiminlyönnin peruste voisi olla, että korvaus ja vähennys oli merkitty vääriin kohtiin. Sittemmin on selvinnyt, että ne olisi ehkä pitänyt laittaa omaksi kohdakseen, eikä pesän varoihin. Loppusumma kuitenkin oli oikein ennen verottajan tekemää muutosta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi.

Verovelvollisen on annettava oikeat ja riittävät tiedot perintöverotuksen toimittamista varten. Jos henkivakuutuskorvausvähennys on merkitty perukirjaan väärin ja verovelvollinen on tämän johdosta jäänyt osaksi tai kokonaan verottamatta, verotusta voidaan oikaista. Tässä tapauksessa kyse ei ole suoranaisesti ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, vaan kyse on enemmänkin virheellisten tietojen antamisesta. Verottajan muutosverotuspäätös perustuu siis virheellisiin tietoihin. Tämän mukaan perintöverotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi.

Kuolemantapauskorvausvähennys otetaan perintöverotuksessa aina viran puolesta huomioon. Jos verovelvollinen on laittanut henkivakuutuksen verovapaan osan vähennyksenä perukirjaan, voidaan katsoa hänen antaneen virheellisiä tietoja verottajalle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »