Perittävällä oli henkivakuutus, josta maksettiin korvausta 43000€. Korvauksesta verotonta on 35000€, ns. kuolemantapauskorvausvähennys. Perukirjaan merkittiin korvaus pesän varoiksi ja vähennys muiden luetteloitujen vähennysten (esim. hautaamiskustannukset) joukkoon.

Verotuspäätökseen oli kuitenkin korjattu verotusarvoa alaspäin niin, että kuolemantapauskorvausvähennys vaikutti kahdesti. Ilmeisesti ei oltu jotakin huomattu, tai osattu yhdistää asioita oikein.

Onko kyse ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä vai verottajan virheestä? Laiminlyönnin peruste voisi olla, että korvaus ja vähennys oli merkitty vääriin kohtiin. Sittemmin on selvinnyt, että ne olisi ehkä pitänyt laittaa omaksi kohdakseen, eikä pesän varoihin. Loppusumma kuitenkin oli oikein ennen verottajan tekemää muutosta.

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset