Ameriikassa asuva lapseton sisarpuoleni on kuollut , hänen miehensä jo aikaisemmin useita vuosia sitten. Sisarpuoleni on testamentannut omaisuuutensa ulkopuolisille ihmisille. Olen saanut siitä tiedon äsken. Kuuluuko minulle sisarena mitään lakiosaa testamentista huolimatta? Voinko vaatia mitään?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Selostan alla muutamia yleisiä periaatteita perintöoikeuteen liittyen, jotka toivottavasti vastaavat esittämäänne kysymykseen.

Suomen perintökaaressa säädetään, että jos perittävä ei ole toisin määrännyt, perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan kotipaikka. Tämä on niin sanottu kotipaikkaperiaate. Sovellettava laki ei määräydy lähtökohtaisesti henkilön kansalaisuuden, vaan tämän kotipaikan perusteella. Oletan, että sisarpuolenne on asunut Yhdysvalloissa vakituisesti jo useiden vuosien ajan. Tämä johtaa siihen, että sisarpuolenne perintöön sovellettaisiin Yhdysvaltojen lainsäädäntöä. Kotipaikkaperiaatetta sovelletaan yleisesti sen vuoksi, että on katsottu henkilölle muodostuvan kiinteämmät suhteet siihen valtioon, jossa hän pysyvästi asuu kuin valtioon, jonka kansalainen hän on. Yleisesti myös perittävän omaisuus sijaitsee kotipakkavaltiossa. Siellä tehdään myös testamentit ja muut perinnönjakoon liittyvät toimet. Perittävä voi kuitenkin määrätä sovellettavasta laista kotipaikkaperiaatteesta poikkeavasti, mikäli niin haluaa. Lakiviittaus on tehtävä testamentissa. Mahdollista on myös, että sisarpuolenne on saanut kansalaisuuden myöntämisen myötä Yhdysvaltain kansalaisuuden. Tällöin luonnollisesti Yhdysvaltain lainsäädäntö soveltuu automaattisesti.

Tunnetusti Yhdysvalloissa ei ole oikeutta lakiosaan. Perittävä voi siis vapaasti testamentillaan määrätä perinnöstään kuten haluaa. Kansallisessa lainsäädännössämmekin lakiosaoikeus on rajattu vain rintaperillisille eli perittävän lapsille ja näiden jälkeläisille. Tämä vastaa siis kysymykseen: onko sisarpuolella oikeutta lakiosaan? Ei ole.

Sisarpuolen oikeudesta perintöön suomalaisen lainsäädännön valossa voin kuitenkin todeta, että jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä eikä aviopuolisoa, perinnön saavat vanhemmat. Mikäli vanhemmat ovat kuolleet, jaetaan perintö heidän lapsilleen. Eli sisarpuoli saa yhdessä täysveljien ja -sisarten kanssa osansa siitä mikä olisi hänen äidilleen tai isälleen tuleva. Tämä soveltuu kuitenkin vain silloin kun testamenttia ei ole tehty.

Yhteenvetona todettakoon, että perittävällä on aina oikeus määrätä omaisuudestaan testamentilla ja tätä on myös kunnioitettava. Suomessa on perittävän rintaperillisiä haluttu suojella erikseen lakiosaoikeudella. Näin ei ole kaikissa valtioissa, kuten Yhdysvalloissa. Tuntematta sen tarkemmin Yhdysvaltain lainsäädäntöä en voi ottaa kantaa minkälaisessa prosessissa tai minkälaisin ehdoin sikäläinen testamentti on riitautettavissa. Mikäli katsotte, että haluatte kyseenalaistaa sisarpuolenne testamentin, suosittelen olemaan yhteydessä lakimieheen, joka voi selvittää asiaa tarkemmin.

Mukavaa kevään jatkoa!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »