Isäni kuollut4,5v sitten,ei testamenttia,jättänyt eläessään koko omaisuutensa ennakkoperintönä veljelleni.Perunkirjotuksissa vaadittiin lakiosaa, mutta ilmeisesti sitä ei ole kirjattu mihinkään paperiin,velat lopullisesti maksettu n.2vsitten,ei ole ollut vielä perinnönjakoa,mutta voimmeko vaatia vielä uudestaan lakiosuutta?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Perintökaaren mukaan lakiosan saaminen edellyttää, että perillinen tekee testamentin saajalle lakiosailmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus tehdään ainoastaan siten suhteessa testamentin saajaan. Lakiosailmoitusta ei täydy tehdä ennakkoperinnön tai suosiolahjan saajille. Lakiosailmoitus on tehtävä kuuden kuukauden määräajassa luettuna siitä, kun testamentti on annettu lakiosaperilliselle tiedoksi haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Täten, jos perittävä omaisuus oli ennen perittävän kuolemaa lahjoitettu ennakkoperintönä kokonaisuudessaan pois, ei lakiosailmoitusta tarvitse tehdä. Ennakkoperintö aiheuttaa vain sen, että sen saajan perintöosasta vähennetään saatu ennakkoperintö. Mikäli koko omaisuus on annettu pois lahjoittamalla, ei sitä voi vaatia palautettavaksi perintökaaren mukaan, ellei niin ole määrätty ennakkoa annettaessa.

Tapauksessanne ei siten ole tarvinnut tehdä lakiosailmoitusta, mikäli lakiosan menettämisen peruste on koko omaisuuden antaminen ennakkoperintönä pois ennen perittävän menehtymistä. Mikäli kuolinpesässä ei ole varoja ennakkoperinnön antamisen takia, ei niitä voi vaatia siten palautettavaksi lakiosan maksamista varten, ellei perittävä ole niin määrännyt eläessään ja antaessaan ennakkoperintölahjan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »