Avioliitossa olevien X:n ja Y:n perheessä on kaksi poikaa A ja B. Y kuolee yllättäen. Y:n omistuksessa oli kesämökki (100% omistus). Puolisoilla ei ollut avioehtoa, eikä testamenttia. Kuolinpesää ei ole jaettu.

Kenellä on oikeus hallinnoida kesämökkiä Y:n kuoltua? Onko leskellä X ja lapsilla A ja B samat oikeudet?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tapauksessa eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison koko jäämistön jakamattomana hallinnassaan siihen saakka, kunnes joku osakkaista esittää pesän jakovaatimuksen.
Jos rintaperilliset kuitenkin esittävät jakovaateen, lesken enimmäissuoja supistuu lesken vähimmäissuojaksi. Tällöin leski saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon, jollei kodiksi sopivaa asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan.
Edellä mainittu vähimmäissuoja suojaa kuitenkin vain yhtä kodiksi sopivaa asuntoa silloin, kun lesken omaan varallisuuteen ei kuulu tällaista asuntoa, joten kesämökkiä se ei enää suojaisi jakovaatimuksen jälkeen, mikäli puolisoiden asumiskäytössä on jo lähtökohtaisesti ollut toinen asunto.
Kuitenkin kesämökkiin, kuten muuhunkin jäämistön omaisuuteen, kohdistuu jakovaatimuksen esittämiseen saakka lesken käyttöoikeus. Vastaus siihen, kenellä on Y:n kuoltua oikeus hallinnoida kesämökkiä, riippuu siitä, mitä hallinnoimisella tarkoitetaan. Jos kuolinpesän hallinto toteutetaan osakkaiden yhteishallinnon mukaisesti, niin osakkaiden eli rintaperillisten A ja B sekä lesken X tulee tehdä kaikki pesän selvittämistä, hoitamista, säilyttämistä ja kartuttamista koskevat päätökset (esimerkiksi pesäomaisuuden myymistä koskevat päätökset) yksimielisesti tai sopia muunlaisesta kuolinpesän hallinnosta. Tämä yhteishallinto jatkuu jakovaatimukseen saakka. Niin kauan kuin kesämökki kuitenkin kuuluu kuolinpesän omaisuuteen eikä jakovaatimusta ole tehty, on leskellä oikeus käyttää kesämökkiä ja muutakin jäämistöomaisuutta (kuitenkin omaisuuden säilyttämiseen pyrkien), ellei hän tästä oikeudesta luovu.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »