Hei isäni löysi mökkinsä läheltä "kraaterin" näköisen kuopan joka oli yön aikana ilmestynyt ja pienen palaneen kraateri maisella pinnalla olevan kiven. Asiaa ei vielä tarkemmin ole tutkittu mutta tutkija on tulossa paikalle. Kysymykseni on kenellä "meteoriitti" kuuluu koska isäni löysi sen hänen veljensä tontilta johon hänen veli ei ole koskaan mitään tehnyt koska asuu ruotsissa eikä ole käynyt kymmeniin vuosiin. Pystytkö yhtään auttamaan koska nyt 3 veli jolla on maita kanssa vieressä ovat heti vaimonsa kanssa "ajajille" tulossa vaikka mitään varmaan ei vielä ole.

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suomen oikeudessa vaikuttaa olevan aukko sen suhteen, kenelle maahan iskeytynyt meteoriitti kuuluu. Mahdollisia tapoja määrittää meteoriitin omistusoikeus voivat olla
1. löytötavaralaki,
2. laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta ja
3. esineoikeuden yleiset opit.
Vastauksen kolmessa viimeisessä kappaleessa on lyhennetty versio suosituksistani.

Löydettyyn esineeseen sovelletaan tavallisesti löytötavaralakia. Löytötavaralain mukaan löytäjän on ilmoitettava löydöstänsä ilman aiheetonta viivytystä omistajalle tai toimitettava löytötavara poliisille. Normaalin esineen löytäjä saa löytötavaran omistusoikeuden, jollei omistaja ei nouda löytötavaraa kolmen kuukauden kuluessa löytöilmoituksesta tai löytötavaran toimittamisesta poliisille. Alle 20 euron arvoisista esineistä, jotka eivät ole selvästi henkilökohtaisia ei edes tarvitse ilmoittaa poliisille, vaan löydön saa pitää automaattisesti.

Löytötavaralain ongelma meteoriittien kannalta on se, ettei kyseinen laki välttämättä sovellu esineisiin, joilla ei ole ollut aikaisempaa omistajaa. Tällaisten esineiden kohdalla ei ole omistajaa, jolle löydöstä pitäisi ilmoittaa eikä esineen omistaja varmasti nouda esinettä kolmessa kuukaudessa. Jos siis löytötavaralaki soveltuu tapaukseenne, meteoriitin löytäjä (isänne) saisi pitää sen. Poliisiin kannattaisi kuitenkin olla yhteydessä varmuuden vuoksi, sillä löytötavaralaki edellyttää sitä.

Kuvailemanne kivi vaikuttaa olevan peräisin avaruudesta, mikä voi olla ongelmallista, jos on pienikin mahdollisuus, että kyseinen objekti voi olla peräisin ihmisten ulkoavaruuteen lähettämästä esineestä. Tällöin kivi luokitellaan avaruusesineeksi, johon ei sovelleta löytötavaralakia, vaan erityistä lakia avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta.

Kyseisen lain kolmas pykälä koskee avaruusesineitä ja määrää selväsanaisesti, mitä henkilön, joka löytää avaruusesineeksi arvelemansa esineen, tulee tehdä. Jos joku löytää esineen, jonka epäilee olevan peräisin avaruusesineestä, hänen tulee ilmoittaa löydöstä viipymättä lähimmälle poliisi-, rajavartio- tai sotilasviranomaiselle. Avaruusesinettä ei saa viedä pois eikä liikuttaa ilman viranomaisen lupaa, ellei siihen ole erittäin painavia syitä. Laki ei määrittele mitenkään, millaisia tällaisten erittäin painavien syiden tulisi olla. Avaruusesine on luovutettava viranomaiselle, jos viranomainen tätä vaatii. Valtio korvaa avaruusesineen talteen ottamisesta, säilyttämisestä, luovuttamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kustannukset ja avaruusesineen aiheuttamat vahingot.

Jos isänne veljen maalle tippunut objekti saattaa olla peräisin esimerkiksi satelliitista, suosittelen ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä viranomaisiin.

Kolmas vaihtoehto tapaukseenne soveltuvasta oikeudesta ovat esineoikeudet yleiset opit. Oikeustieteilijät ovat vuosien saatossa päätelleet ja perustelleet useita johdonmukaisia tapoja hahmottaa erilaisia omistajanmääritystilanteita. Pohjana näillä linjauksilla ovat oikeuskäytäntö (eli useat samansuuntaiset ratkaisut eri tapauksissa) ja oikeusperiaatteet (jotka ilmenevät laeista ja oikeuskäytännöstä).

Esineoikeudessa tunnetaan eräs vanha saantomuoto (eli tapa saada esineen omistusoikeus): valtaus. Sen mukaan omistajattomaan irtaimeen esineeseen törmäävä ihminen saa ottaa kyseisen esineen haltuunsa saaden samalla sen omistusoikeuden. Irtaimiin esineisiin luetaan kaikki tavanomaisesti ymmärretyt esineet, kuten esimerkiksi kirjat, koriste-esineet, työkalut ja laitteet. Karkeasti ilmaistuna: jos meteoriitin pystyy nostamaan ylös maasta ja se on kannettavissa pois kohtuullisen helposti, meteoriitin löytäjä voi saada kyseisen kiven omistusoikeuden valtauksen kautta.

Esineoikeuden yleiset opit mahdollistavat tosin toisenkin tulkinnan, jonka mukaan se maanomistaja, jonka maille avaruuskivi tippui, saisi kiven omistusoikeuden. Esineoikeuden mukaan maanomistajalle kuuluu kiinteistön ainesosina muun muassa maapohjan muodostava aines (kuten multa, turve, sora, kallio ja kivet) ja kaikki maasta kasvava elämä (mm. puut, pensaat, kasvit ja sienet). Jos siis meteoriitti on iskeytynyt niin kovaa, että sen voidaan katsoa yhtyneen maaperään, kyseisen avaruuskiven omistusoikeus kuuluu maanomistajalle. Kuuluvathan maaperässä jo valmiiksi olevat kivetkin maanomistajalle ja uusien, avaruudesta peräisin olevien kivien erilainen kohtelu olisi kummallista.

Kaiken kaikkiaan suosittelen ensinnäkin tarkistamaan, ettei veljenne maalle ole tippunut esimerkiksi satelliitin palanen tai muu avaruusesine. Paikalle tulossa oleva tutkija pystyy varmasti auttamaan tässä tarkistuksessa. Jos kyseessä on avaruusesine, ottakaa pian yhteyttä viranomaisiin.

Jos meteoriittinne ei ole peräisin ihmisten avaruuteen lähettämästä esineestä, sanoisin, että kiven löytäneellä isällänne on parhaat mahdollisuudet saada oikeus hänen veljensä maalle tippuneeseen meteoriittiin. Tätä tulkintaa tukevat sekä löytötavaralaki että omistamattomien esineiden valtausoppi. Isänne kannattaa ottaa kivi nopeasti haltuunsa ja suorittaa näin valtaus. Poliisiin kannattaa olla kuitenkin yhteydessä asiasta, jotta löytötavaralain soveltumisen riskit olisivat minimissään.

Jos meteoriitti on sulautunut osaksi maaperää, saattaa kiinteistön omistavalla isänne veljellä olla hyvä mahdollisuus taistella vastaan oikeudessa. Niillä seikoilla, että isänne veli on asunut kauan Ruotsissa eikä ole tehnyt tontin hyväksi koskaan mitään, ei ole valitettavasti merkitystä tässä asiassa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »