Testamentissa sisarelle A, on kirjattu tontti T täydellä omistusoikeudella, jossa sijaitsee asuinrakennus ja erinäisiä piharakennuksia. Testamentissa on kirjattu elinikäinen käyttöoikeus muille sisaruksille. Onko käyttöoikeus vastikkeetonta vai onko käyttöoikeuden haltijan osaltaan vastattava tarpeellisista kustannuksista, kuten kiinteistöverosta. (Jos ei, tuoko käyttöoikeuden haltijan maksama kiinteistövero hänelle jotain muita oikeuksia tontilla T). Voiko käyttöoikeuden haltija määrätä mistään muusta, kuin piharakennuksista, eli voiko määrätä mitä esim. tontilla T tapahtuu, missä ko. piharakennukset sijaitsevat. Voiko omistaja myydä tonttia kysymättä käyttöoikeuden haltijalta lupaa myymiseen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Onko käyttöoikeus vastikkeetonta vai onko käyttöoikeuden haltijan osaltaan vastattava tarpeellisista kustannuksista, kuten kiinteistöverosta?

Kiinteistöverovelvollisuuden osalta voidaan katsoa, että sisarukset, joilla on testamentin perusteella elinikäinen käyttöoikeus kiinteistö T:hen, ovat lain määritelmän mukaisia omistajan veroisia haltijoita. Omistajan veroiset haltijat ovat kiinteistöverovelvollisia. Lain mukaan omistajan veroinen haltija on velvollinen suorittamaan kiinteistöstä menevästä verosta määrän, joka vastaa hänen hallintaansa kuuluvaa osaa kiinteistöstä.

Käyttöoikeuden haltija vastaa, tässä tapauksessa osaltaan, omaisuuden käytöstä johtuvista tarpeellisista kustannuksista. Itse käyttöoikeus sinällään on vastikkeeton: käyttöoikeuden haltijan ei tarvitse suorittaa vastiketta omistajalle oikeuden käyttämisestä.

Voiko käyttöoikeuden haltija määrätä mistään muusta, kuin piharakennuksista, eli voiko määrätä mitä esim. tontilla T tapahtuu?

Testamentin perusteella käyttöoikeuden saaneella on oikeus hallita testamentissa määritellyn käyttöoikeuden alaista omaisuutta. Käyttöoikeuden haltija on kuitenkin otettava huomioon omistajan oikeus ja etu. Käyttöoikeuden alaista omaisuutta haltija ei saa luovuttaa tai pantata ilman omistajan lupaa.

Voiko omistaja myydä tonttia kysymättä käyttöoikeuden haltijalta lupaa myymiseen?

Omistajalla ei ole lupaa ilman testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden haltijan suostumusta luovuttaa, eli käytännössä myydä, käyttöoikeuden kohteena olevaa omaisuutta. Jollei suostumusta saada, on oikeudella valta hakemuksesta sallia aiottu toimi, milloin siihen on syytä. Suostumuksetta tehty toimenpide on pätemätön käyttöoikeuden haltijaa kohtaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »