Kun on määrätty pesänjakaja, onko kuolinpesän varat ainoastaan hänen luvallaan käytettävissä? Kaavoitus on sen verran kesken, että sillä ei ole vielä lainvoimaa, Voiko perinnön jaon aloittaa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Mikäli jäämistö ei ole pesänselvittäjän hallinnossa perinnönjaon aikana, osakkaat saavat milloin tahansa yhdessä luovuttaa jäämistöön kuuluvaa omaisuutta. Pesänjakaja ei voi puuttua osakkaiden yhteishallintotoimiin. Osakkaiden yhteishallinnon aikana osakkaat ratkaisevat esimerkiksi kysymykset, jotka koskevat kuolinpesään kuuluvan omaisuuden luovuttamista. Jos jäämistö on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, pesän osakkaat menettävät tällöin oikeutensa tehdä päätöksiä kuolinpesää koskevissa asioissa.

Pesänjakajan kuuluu ratkaista, miten pesänselvityksessä selvitetyiksi katsottuja seikkoja on perinnönjaossa arvosteltava. Jakoa ei saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut pesänselvityksen päättyneen. Jos osakkaat ovat selvittäneet kuolinpesän yksityisesti, heidän on annettava pesänjakajalle tarvittavat tiedot omaisuusluettelon laatimista varten. Pesänjakajan on ennen jaon aloittamista todettava jaon yleisten edellytysten olemassaolo eli, että pesä on selvitetty, perunkirjoitus toimitettu, legaatti tai tarkoitemääräys täytetty, tiedossa olevat velat maksettu, mahdollinen ositus toimitettu ja osakkaat kutsuttu todisteellisesti jakotoimitukseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »