Jos lapseton tekee testamentin henkilölle, joka kuolee ennen testamentin tekijää , niin kuinka käy ? Testamentin tekijällä on kaksi sisarusta. Perinnön saajaksi määrätty toisen sisaren lapsi. Meneekö perintö tämän saajasisaren lapsille ? Vai joltakin osin testamentintekijän sisaruksille ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan testamentti voidaan tehdä ainoastaan henkilölle, joka on elossa perittävän kuolinhetkellä tai on sitä ennen siitetty ja syntyy sittemmin elävänä. Laissa ei ole suoraa säännöstä tilanteeseen, jossa testamentissa nimetty testamentin saaja kuolee ennen testamentintekijää eikä testamentin tekijä tämän johdosta peruuta tai muuta testamenttiaan. Kysymys siitä, kuka saa tällaiselle henkilölle määrätyn omaisuuden ratkaistaan ensisijaisesti testamentin tulkinnalla. Testamentin tekijä on voinut varautua ensisaajan kuolemaan ja määrätä siitä, kenelle hänen omaisuutensa menee, jos ensisijainen saaja kuolee. Jos nimenomaista määräystä ei ole, mutta testamentissa on toissijaismääräys, se voi olla todiste siitä, kenelle testamentin tekijä on viime kädessä halunnut omaisuutensa menevän. Liikkeelle lähdetään siis testamentin tulkinnasta eli mitä testamentin tekijä on halunnut ja tarkoittanut määräämällään.

Jos testamentin tulkinta ei johda selväpiirteiseen tulokseen, laissa on asetettu sijaantuloolettama. Sijaantulo-olettama perustuu sukulaisuussuhteelle. Sijaantulo on mahdollinen, jos sijaantulija on testamentin saajan jälkeläinen ja lakimääräistä perimystä koskevien sääntöjen mukaan myös oikeutettu perintöön testamentin tekijän jälkeen. Sijaantulijan on siis oltava myös testamentin tekijän sellainen perillinen, jolla lakimääräistä perimystä koskevien säännösten mukaan olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Toisin sanoen tapauksessasi perinnönsaajan lapsi voi tulla perillisasemaan tai jos lapsia saajalla ei ole niin siinä tapauksessa sijaan tulee testamentin saajan vanhemmat. Sijaantulo-olettama on kuitenkin väistyvä sääntö, sillä testamentin tulkinta saattaa osoittaa, että testamentin tekijä on nimenomaan tarkoittanut, että omaisuus tässä erityistilanteessa kuuluu serkulle. Näin ollen en voi suoranaisesti sanoa tapauksessasi, kuka tulee sijaisperilliseksi.

Jos perittävä on testamentilla määrännyt koko lakiosista vapaasta jäämistöstään eikä testamenttia voida panna täytäntöön jonkun testamentin saajan kohdalta, muiden osuuksia vastaavasti lisätään. Perittävän tarkoituksen katsotaan siis tässä tilanteessa olleen testamentata koko omaisuutensa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä poikkeavasti. Lakiosaan oikeutettu ei siis hyödy siitä sattumanvaraisesta seikasta, että joku testamentin saajista kuolee ennen kuin hän ehtii testamenttiperintönsä saada.

Testamentissa on kuitenkin mahdollista määrätä lopullisiksi testamentin saajiksi myös testamentin saajan tulevaisuudessa syntyvät lapset. Tällöin he saavat omaisuuden täydellä omistusoikeudella viimeistään silloin, kun testamentin ensisaaja kuolee tai kun muulla henkilöllä mahdollisesti oleva oikeus omaisuuteen lakkaa olemasta voimassa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »