Olemme eronneet, ja lapset ovat meillä erosta lähtien olleet viikko - viikko vuorosysteemillä. Mitään virallista päätöstä siitä ei ole tehty, mutta tämä on ollut vakiintunut käytäntö ilman poikkeuksia. Voiko äiti, joka on lähivanhempi, ilman mitään perusteltua syytä päättääkin muuttaa toiselle puolelle Suomea, jolloin viikko - viikko systeemi ei tietenkään enää onnistu, korkeintaan joka toinen viikonloppu lapset voisivat enää olla Isän luona?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaan lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lapsen huoltajat tekevät lähtökohtaisesti yhdessä esimerkiksi päätöksen lapsen asuinpaikasta. Lähivanhemmalla, eli lastesi äidillä, ei ole oikeutta päättää yksipuolisesti lastesi muuttamisesta kaukana sijaitsevalle toiselle paikkakunnalle. Suostumustasi lasten muuttoon ei tarvittaisi, mikäli lasten huoltajuus olisi yksin uskottu heidän äidilleen. Vaikket olisi lastesi huoltaja, on sinulla silti tapaamisoikeus lapsiisi.

Lähtökohtaisesti vanhemmat tekevät keskenään sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Tämän sopimuksen vahvistaa lapsen edun mukaisesti lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalilautakunta. Elleivät vanhemmat onnistu sopimaan keskenään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet taikka jos tähän muutoin on aihetta.

Mikäli et onnistu sopimaan lastesi asuinpaikasta heidän äitinsä kanssa, voit siis viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimessa hakemuksella, jonka voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Tällöin tuomioistuin päättää lasten edun mukaisesti heidän asumisjärjestelyistään. Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, voi tuomioistuin antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenen luona lapsen tulee asua ja tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Jos tähän on erityistä syytä, tuomioistuin voi määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta lopullisesti päätetään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »