Minilex - Lakipuhelin

Avioeron ositus/tasinko: henkilökohtaisten varojen käytön hyväksiluenta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilö A on sijoittanut henkilökohtaista omaisuutta yhteisen asunnon ostoon sekä ennen avioliittoa että sen aikana uuden asunnon ostoon, jotta asuntolainaa ei ole tarvinnut ottaa niin paljoa. Voidaanko osituksessa ottaa huomioon kummassakaan tapauksessa henkilön A yhteiseen asuntoon sijoittamia rahoja tasinkosummaa vähentävästi? Avioehtoa ei ole ja avioliitto on kestänyt yli kymmenen vuotta.
Lisäkysymys: arvostetaanko varallisuus osituksen suorittamisen ajankohtaan vai voidaanko siinä sopia aiempi päivämäärä, jonka perusteella varallisuus arvostetaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Lähtökohtaisesti avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan osituksessa puolisoiden kesken tasan. Ositusta voidaan kuitenkin sovitella, jos se muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkitessa on erityisesti otettava huomioon esimerkiksi avioliiton kestoaika ja puolison toiminta omaisuuden kartuttamiseksi. Ositusta soviteltaessa voidaan määrätä muun muassa niin, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta tai että sitä oikeutta rajoitetaan. Osituksen sovittelua koskeva vaatimus voidaan tehdä joko osituksessa tai osituksen jälkeen.

Henkilö A:n on siis mahdollista vaatia osituksen sovittelua sillä perusteella, että hän on suhteellisen pitkän avioliiton aikana sijoittanut henkilökohtaista omaisuuttaan yhteisen asunnon ostoon. A:n on kuitenkin tarvittaessa pystyttävä esittämään tästä selvitystä.

Ositettava omaisuus arvostetaan aina osituksen toimittamishetken arvoihin. Siitä ei voi poiketa sopimuksella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »