Isä kuoli ja perunkirjoitus on tehty. Äidillä ja isällä ei ollut avioehtoa eikä testamenttiä. Äidin netto-om. arvo on n. 90 th € ja isän n. 140 th €. Lapsia on neljä. Äiti pitää yhteisenä kotina olevan talon jakamattomana hallinnassaan. Talo oli yksin isän nimissä. Isän omaisuudesta pitänee antaa tasinkoa äidille n. 25 th €. Saako perilliset määrittää kuinka tasinko suoritetaan ? Esim. ajatuksena olisi, että talon arvosta luovutetaan äidille 25 th €:n osuus hänen omistukseensa. Isältä jäi yksin omistamat auto ja osuus muualla olevasta asunto-osakkeesta. Saavatko lapsen keskenään päättää esim. auton ja asunto-osakkeen realisoinnista ilman äidin suostumusta ? Eli onko tasingon muoto/kohde perillisten määriteltävissä ja isältä perityn omaisuuden realisointi sitten vapaata perillisten kesken?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lähtökohtana sen määrittämisessä, minä omaisuutena tasinko maksetaan, on osapuolten välinen sopimus. Kaikista helpointa on silloin, jos osapuolet pääsevät yksimielisyyteen siitä, miten tasinko suoritetaan. Jos osapuolet eivät pääse tästä sopimukseen, on viimekädessä tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla oikeus päättää, mistä omaisuudesta tasinko maksetaan. Pesänjakajan tulee ottaa huomioon tasingonmaksuvelvollisen osapuolen toiveet. Toiveesta voidaan poiketa silloin, jos tämä toive johtaisi toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan ratkaisuun. Pääsääntöisesti tasingonmaksuvelvollisella on myös aina oikeus maksaa tasinko rahana.
Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset sekä leski avio-oikeuden nojalla. Leski on kuitenkin kuolinpesän osakas vain siihen saakka, kunnes ositus on toimitettu, jonka jälkeen hänen osakkuusasemansa lakkaa. Kuolinpesän yhteishallinto tarkoittaa sitä, että kuolinpesän osakkaat yhdessä tekevät pesää koskevat päätökset. Kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myynti on tällainen päätös, johon tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus. Näin ollen siihen asti, kun ositus on toimittamatta, tarvitaan myös lesken suostumus kuolinpesään kuuluvan omaisuuden myymiseen.
Perilliset ja leski voivat sopia esimerkiksi siten, että pesään kuuluvaa omaisuutta myydään, ja näillä rahoilla maksetaan tasinko. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia siten, että osa asunnosta siirtyy tasinkona leskelle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »