Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden realisoituminen osituksessa ennen perinnönjakoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei,
Vanhemmista isä kuoli ja perunkirjoitus on tehty. Vanhemmilla ei ollut avioehtoa eikä testamenttiä. Perillisiä on neljä. Molemmilla vanhemmilla on sekä yhteistä omaisuutta ja yksin omistettua omaisuutta. Lesken netto-omaisuus on 90 th € ja perittävän omaisuus 140 th €. Leski on ilmoittanut jäävänsä asumaan yhteiseen kotiin - kotitalo on kuitenkin yksin perittävän nimissä eli leskellä ei ole taloon omistusta. Lesken hallintaoikeus on selvä. Osituksessa pitänee luovuttaa tasinkoa leskelle 25 th € mutta voivatko perijät määritellä mitä tasinko on ? Esimerkiksi luovuttaa talosta osan lesken omistukseen ja saako isällä yksin omistuksessaan olleen auton myydä lasten kesken sopien ? Pitääkö ositus kirjata ennen kuin pesän perittävää omaisuutta realisoidaan ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tasinkona annettavan omaisuuden laatu on lähtökohtaisesti osapuolten sovittavissa. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen siitä, mitä omaisuutta annetaan tasinkona, on viimekädessä tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla valta päättää siitä, mitä omaisuutta annetaan tasinkona. Pesänjakajan tulee ottaa huomioon tasinkoa luovuttavan osapuolen toiveet, ellei toive johda toisen osapuolen kannalta kohtuuttomaan ratkaisuun. Pääsääntöisesti tasinkoa luovuttava voi myös aina maksaa tasingon rahana.
Käytännössä siis tasinkoa luovuttava osapuoli, eli tässä tapauksessa kuolinpesä voi määrätä, mitä omaisuutta tasinkona luovutetaan. Jos leski ei ole tyytyväinen tähän päätökseen, voi leski hakea pesänjakajan määräämistä. Helpoimmin asia hoituu silloin, jos tasinkona luovutettavasta omaisuudesta päästään sopimukseen.
Ositusta ei tarvitsen olla toimitettu, kun kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta myydään. Jos ositusta ei ole toimitettu, tarvitaan myyntiin myös lesken suostumus. Ennen osituksen toimittamista leski on kuolinpesän osakas, joten hänen suostumustaan tarvitaan kaikkiin kuolinpesää koskeviin määräämistoimiin. Sen jälkeen, kun ositus on toimitettu, ei leski ole enää kuolinpesän osakas. Tämän jälkeen ei lesken suostumusta myöskään tarvita omaisuuden myyntiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »