Minilex - Lakipuhelin

Äiti luopuu perinnöstään. onko ao. lakimiehen valtakirja laillinen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtakirja
Valtuutan asianajaja "Matti Meikäläisen" valvomaan etuani edesmenneen "Matti Suomalaisen" jälkeen toimitettavassa osituksessa ja perinnönjaossa allekirjoittamaan, kuittaamaan ja ottamaan haltuunsa minulle tulevat asiakirjat ja rahasuoritukset ja muutoinkin ryhtymään "Matti Suomalaisen" jälkeen toimitettavassa osituksessa ja perinnönjaossa kaikkiin tarpeellisiin toimiin ja hyväksyn, mitä asiamies tämän valtuutuksen nojalla tekee tai jättää tekemättä.

valtuuttajan nimikijoitus

kaksi todistajaa

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Valtakirjasta puuttuu päiväys, mutta muuten se vaikuttaa sinänsä asianmukaiselta. Todistajien käyttö ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa koska se voi helpottaa todistelua mahdollisessa riitatilanteessa. Kannattaa kuitenkin huomata muutama seikka, koska kyse on valtakirjasta perinnöstä luopumisen yhteydessä.

Perinnöstä on mahdollista luopua tehokkaasti vain, mikäli perillinen lain määritelmän mukaan ”ei ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen perinnön vastaan.” Perinnön vastaanottamisena pidetään erilaisia toimia, joissa perintöosuuteen kuuluvaa omaisuutta käytetään omistajan tavoin. Kuolinpesän hoitoon ja hallintoon tavanomaisesti kuuluvia toimia ei lähtökohtaisesti pidetä perinnön vastaanottamisena.

Jos valtakirjan antaja haluaa luopua perinnöstä, on varmistettava että valtuutettu ei tee sellaisia toimia, jotka luetaan perinnön vastaanottamiseksi hänen puolestaan. Esimerkiksi valtakirjassa mainittuun ”rahasuoritusten haltuunottoon” on syytä suhtautua varauksella, koska se voi tarkoittaa myös perinnön vastaanottamista.

Valtuutetulle kannattaa tehdä selväksi, että valtuuttajalla on aikomus luopua perinnöstä. Voi olla hyvä nimenomaisesti ohjastaa valtuutettua välttämään sellaisia toimenpiteitä, jotka tarkoittavat perinnön vastaanottamista. Kun valtuutettuna on asianajaja, hän osaa varmasti harkita itse millaisista toimista hänen tulisi tällöin pidättyä.

Lisäksi kannattaa muistaa avoimen valtakirjan rajoitukset. Joissain tapauksissa tällainen yleisluontoinen valtuutus ei riitä, vaan valtakirjan on koskettava valtuutusta nimenomaan tiettyyn toimeen. Esimerkiksi pankkiasioissa pankki yleensä vaatii tällaista yksilöityä valtakirjaa. Kannattaa siis varautua siihen, että tiettyjä toimia varten on laadittava erikseen uusi valtakirja, jossa valtuutetun tehtävät on määritelty tarkemmin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »