Minilex - Lakipuhelin

Virhe käytetyn asunnon kaupassa: Kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos virheestä on aiheutunut ostajalle olennaista haittaa, ostaja saa purkaa kaupan.

Kaupan purkaminen on viimekätinen keino ja se tulee kyseeseen vain silloin, kun muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena. Näin virheen korjaaminen ja hinnanalennus ovat ensisijaisia keinoja ja kaupan purkaminen on mahdollista vain, kun virhettä ei voida oikaista ilman olennaista haittaa eikä hinnanalennusta voida pitää riittävänä seuraamuksena virheestä.

Kun myyjänä on elinkeinonharjoittaja, sovelletaan kaupan purkamiseen uutta asuntoa koskevia säännöksiä. Näin kaupan purkaminen ei elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä edellytä, että virheestä olisi aiheutunut haittaa ostajalle, vaan kaupan purkua voidaan vaatia sillä perusteella, että sopimusrikkomus on olennainen. Vaatimus kaupan purkamisesta täytyy tehdä reklamaation yhteydessä kohtuullisessa ajassa.

Jos kauppa puretaan, myyjän tulee palauttaa ostajalle kauppahinta ja maksaa sille tuottokorkoa. Myyjän velvollisuutena on myös korvata ostajalle tämän mahdollisesti asuntoon pannut tarpeelliset ja hyödylliset kustannukset, esimerkiksi remonttikulut. Vastaavasti ostajan pitää palauttaa myyjälle mahdollisesti jo saamiensa asiakirjojen ja asunnon hallinta. Lisäksi ostaja voi joutua maksamaan myyjälle korvausta asunnon käyttämisestä saadusta hyödystä. Korvausta tulee suorittaa myös asunnon tavanomaisesta poikkeavasta kulumisesta sekä vahingoittumisesta, jos sen syynä on ostajan huolimattomuus.

Mikäli tarvitset tarkentavia tietoja kaupan purusta, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa