Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen asuntokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan kykyä tehdä oikeustoimia. Oikeustoimikelpoisuuteen kuuluu, että henkilö on täysivaltainen ja ettei hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajoitettu. Lisäksi oikeustoimikelpoisuuteen vaaditaan, että henkilöllä on oikeustoimen edellyttämä riittävä ymmärryskyky. Vastaavalla tavalla oikeustoimikelpoisuuden puute voi olla seurausta joko vajaavaltaisuudesta tai riittävän ymmärryskyvyn puutteesta.

Joskus henkilön oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa julistamalla henkilö vajaavaltaiseksi, mikä on kuitenkin hyvin harvinaista. Useimmiten vajaavaltaisuus liittyy siihen, ettei henkilö ole täysi-ikäinen. Vajaavaltaisella tarkoitetaan siten alle 18-vuotiasta sekä vajaavaltaiseksi julistettua. Vajaavaltaisella tulee olla edunvalvoja, kuten hänen vanhempansa, joka valvoo hänen etuaan.

Vajaavaltaisella ei ole kelpoisuutta tehdä muuta kuin merkitykseltään vähäisiä tai tavanomaisia oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Lisäksi vajaavaltaisella on lähtökohtaisesti oikeus määrätä omalla työllään ansaitsemastaan omaisuudesta. Sääntelyn tarkoituksena on suojata vajaavaltaista harkitsemattomilta oikeustoimilta. Asuntokauppaa ei voida yleisesti ottaen katsota vähäiseksi oikeustoimeksi. Asunnon hankkimiseen ja myymiseen onkin hankittava lähtökohtaisesti holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston lupa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli holhousviranomaisen lupaa ei ole saatu taikka kieltävää vastausta ei ole noudatettu, seurauksena on oikeustoimen pätemättömyys. Vajaavaltaisen oikeustoimen toinen osapuoli, esimerkiksi myyjä, on kuitenkin tietyissä tilanteissa sidottu vajaavaltaisenkin tekemään asuntokauppaan, mutta vain sen ajan, joka kohtuudella kestää yllämainitun luvan hankkimiseen. Jos asuntokauppa tehdään vastoin kieltoa, oikeustoimi ei sido myyjää. Holhousviranomaisen on luvan myöntämistään harkittaessa otettava vahvasti huomioon päämiehensä etu.

Ota yhteyttä, niin lakimiehemme neuvovat tarkemmin edunvalvontaa ja asuntokauppaa koskevissa ongelmatilanteissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa