Minilex - Lakipuhelin

Vajaavaltaisen asuntokauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan kykyä tehdä oikeustoimia. Oikeustoimikelpoisuuteen kuuluu, että henkilö on täysivaltainen ja ettei hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajoitettu. Lisäksi oikeustoimikelpoisuuteen vaaditaan myös, että henkilöllä on oikeustoimen edellyttämä riittävä ymmärryskyky. Vastaavalla tavalla oikeustoimikelpoisuuden puute voi olla seurausta joko vajaavaltaisuudesta tai riittävän ymmärryskyvyn puutteesta.

Joskus henkilön oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa. Oikeustoimikelpoisuutta voidaan rajoittaa julistamalla henkilö vajaavaltaiseksi, mikä on kuitenkin hyvin harvinaista. Useimmiten vajaavaltaisuus liittyy kuitenkin siihen, ettei henkilö ole täysi-ikäinen. Vajaavaltaisella tarkoitetaan siten alle 18-vuotiasta sekä vajaavaltaiseksi julistettua. Vajaavaltaisella on edunvalvoja, joka valvoo vajaavaltaisen etua.

Merkittävimmät tekemämme oikeustoimet, kuten asuntokaupat ovat merkittävyydestään huolimatta hyvin yleisiä. Asuntokaupoissa liikkuu kuitenkin hyvin suuria rahasummia, minkä vuoksi ne ovatkin hyvin merkittäviä. Laissa (holhoustoimilaissa) rajoitetaan vajaavaltaisen oikeustoimikelpoisuutta siten, että tallaisella henkilöllä ei ole kelpoisuutta tehdä oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Sääntelyn tarkoituksena on suojata vajaavaltaista harkitsemattomilta oikeustoimilta. Vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus tehdä merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia. Asuntokauppa ei kuitenkaan kuulu tällaisiin oikeustoimiin. Holhoustoimilain mukaan kiinteän omaisuuden hankkimiseen ja myymiseen on hankittava maistraatin lupa. Asuntokauppaa on pidetty vajaavaltaisen (kun edunvalvonnassa, voidaan kutsua päämieheksi) kannalta niin tärkeänä, että sen pätevyyden edellytykseksi on asetettu maistraatin antama lupa. Luvan myöntää hakemuksesta ainoastaan maistraatti. Merkitystä ei ole sillä, onko vajaavaltainen ostaja- vai myyjäosapuolena. Maistraatin lupa hankittava joka tapauksessa.

Mikäli maistraatin lupaa ei ole saatu taikka kieltävää vastausta ei ole noudatettu, seurauksena on oikeustoimen pätemättömyys. Vajaavaltaisen oikeustoimen toinen osapuoli, esimerkiksi myyjä, on kuitenkin tietyissä tilanteissa sidottu vajaavaltaisenkin tekemään asuntokauppaan, mutta vain sen ajan, joka kohtuudella kestää maistraatin luvan hankkimiseen. Mutta jos asuntokauppa tehdään vastoin maistraatin kieltoa, oikeustoimi ei sido myyjäosapuolta. Kun maistraatti harkitsee luvan myöntämistä, sen on päämiehen tarpeet huomioiden vakavasti harkittava, mikä on päämiehen edun mukaista.

Lakimiehemme neuvovat edunvalvontaa koskevissa ongelmatilanteissa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa