Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja irtaimen kauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esineoikeudellisesti asunto-osake on irtainta omaisuutta. Asunto-osakekauppa on siten irtaimen omaisuuden kauppaa ja sitä säännellään asuntokauppalaissa. Vaikka asunto-osakkeiden kauppaa säännellään monilta osin samansuuntaisesti kuin maakaaren kiinteistönkauppaa, asunto-osakekauppaa eivät koske yhtä vahvat muotovaatimukset kuin kiinteistön kauppaa. 

Asunto-osakkeen kauppa on pääosin sopimusvapauteen perustuvaa. Asuntokauppalaki rajoittaa sopimusvapautta lähinnä heikompaa osapuolta, kuten asunnon ostavaa kuluttajaa, turvatakseen. Asunto-osakkeen kaupan sääntelyyn vaikuttaa keskeisesti se, onko kyseessä uusi vai käytetty asunto ja ovatko kaupan osapuolina kuluttaja vai elinkeinonharjoittaja.

Yhteenveto

 • Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta, joten asunto-osakekauppa katsotaan irtaimen omaisuuden kaupaksi.
 • Asunto-osakkeen kauppaa ei koske yhtä  vahvat muotovaatimukset kuin kiinteistön kauppaa.
 • Asunto-osakkeen kauppa on pääosin sopimusvapauteen perustuvaa, mutta heikomman osapuolen suojaksi on olemassa rajoituksia.
 • Kaupan sääntely on erillaista riippuen siitä, onko kyseessä uusi vai käytetty asunto, ja ketkä ovat kaupan osapuolina.

Summary in English

 • Housing shares are movable property, so a housing stock trading is considered a sale of movable property.
 • The sale of a housing share is not subject to as strong formal requirements as the sale of a real estate.
 • The sale of the housing share is mainly based on freedom of contract, but there are restrictions to protect the weaker party.
 • The regulation of trade is different depending on whether it is a new or used apartment, and who is involved in the trade.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten sopimusvapautta on rajoitettu asunto-osakkeen kaupassa?

Rajoitukset koskevat yleisesti kuluttajan suojaamista. Siten asuntokauppalaissa mainitaan esimerkiksi uuden asunnon myyntiin liityvän sääntelyn yhteydessä, että kuluttajalle vahingolliset sopimusehdot eivät ole päteviä niiden poiketessa kyseiseen kauppaan liittyvästä sääntelystä, paitsi jos tästä säädetään erillailla itse laissa. Samantapainen rajoitus koskee myös käytetyn asunnon kauppaa. Käytetyn asunnon kaupassa kuitenkin ehtona tällaiselle rajoitukselle on, että kauppa on tehty kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä. Vaikka myyjä ei olisi elinkeinonharjoittaja, ostajalle kuitenkin turvataan laissa tietty asema, mitä ei saisi heikentää, sekä myös tietyilta oikeuksien rajoituksilta vaaditaan,että ne perustuvat sopimuksessa yksilöityihin seikkoihin.

2. Mikä on irtaimen omaisuuden kauppaa?

Irtaimella omaisuudella viitataan muuhun kuin kiinteään omaisuuteen. Siten irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi arvopaperit ja esineet. Irtaimen omaisuuden kauppa ei ole samanlaista kuin kiinteän omaisuuden kauppa, sillä irtaimen omaisuuden kauppaan ei kohdistu samantapaisia ankaria muotovaatimuksia. Irtaimen omaisuuden kauppaa on siis esimerkiksi asunto-osakkeen kauppa, sillä kyseessä on arvopaperi, eli asunto-osakeen osakekirja, minkä luovutuksen avulla kauppa toteutetaan.

Aiheesta muualla

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Asunto-osakkeen kauppa perustuu pääasiallisesti sopimusvapauteen.

Varoitukset

 • Vaikka asunto-osakkeen kauppa on pääasiallisesti sopimusvapauden piiriin kuuluvaa, asuntokauppalaissa säädetään tietyistä rajoituksista sopimusvapauteen heikomman osapuolen turvaamiseksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]