Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinta- ja omistusoikeus kuuluvat usein samalle henkilölle, mutta ne voidaan myös erottaa toisistaan. Asunnon hallintaoikeus voi syntyä testamentin perusteella tai niin, että asunnon myyjä tai lahjoittaja pidättää itsellään hallintaoikeuden, vaikka omistusoikeus siirtyy toiselle. Vastaavalla tavalla hallintaoikeus voi samalla tavalla siirtyä henkilöltä toiselle. Myös leskellä voi olla lain perusteella hallintaoikeus kuolinpesän tai perillisten omistamaan asuntoon, jos se on ollut hänen ja edesmenneen puolison yhteisenä kotina. Lisäksi esimerkiksi vanhemmat saattavat haluta lahjoittaa lapsilleen kesämökkitontin verosuunnittelun takia, mutta haluavat myös itse jatkaa sen käyttöä. Tällöin järjestely toteutetaan käytännössä siten, että vanhemmat kiinteistöä luovuttaessaan pidättävät siihen itsellään hallintaoikeuden joko määräajaksi tai eliniäksi. Jos hallintaoikeus on pidätetty määräajaksi, se raukeaa oikeuden haltijan kuollessa ja omaisuuden hallinta palautuu omistajalle. Määräajaksi pidätetty hallintaoikeus luonnollisesti raukeaa määräajan päätyttyä.

Hallintaoikeus voi raukeamisen lisäksi päättyä myös purkamisen seurauksena. Hallintaoikeuden voi purkaa vain sen haltijan suostumuksella. Hallintaoikeuden haltija voi luopua oikeudestaan kirjallisella ilmoituksella. Oikeuden voi purkaa myös siten, että hallintaoikeuden kohteena oleva asunto myydään eikä hallintaoikeutta siirretä asunnon sijaan tulleeseen omaisuuteen. Siten vanhemmat, jotka ovat pidättäneet hallintaoikeuden lapselleen luovuttamaansa kiinteistöön tällaisella kirjallisella ilmoituksella purkaa hallintaoikeutensa.

Hallintaoikeuden purkamisessa on syytä ottaa myös veroseuraamukset huomioon. Hallintaoikeudesta luopumista pidetään verotettavana lahjana, jos hallintaoikeus on saatu testamentilla tai jos kyseessä on lesken pidättämä hallintaoikeus vakituiseen asuntoonsa. Hallintaoikeudesta luopuminen on lahjaveron alainen lahja myös silloin, jos asunto on lahjoitettu ja lahjoittaja on pidättänyt itsellään hallintaoikeuden. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asunnon hallintaoikeus on pienentänyt perintönä tai lahjana saadusta asunnosta maksetun veron määrää. Sen vuoksi hallintaoikeudesta luopuminen on verotettava lahja. Lahjan arvo lasketaan luopumisajankohdan perusteella. Siihen vaikuttavat asunnon arvo luopumishetkellä ja hallintaoikeuden haltijan ikä.

Hallintaoikeus kiinteistöön taikka asuntoon voidaan pidättää myös kiinteistön kaupan yhteydessä. Asunto tai kiinteistö voi olla myyty siten, että myyjä on pidättänyt itsellään sen hallintaoikeuden. Tällöin oikeuden purkamisesta aiheutuvat veroseuraamukset riippuvat siitä, minkälainen kauppa on ollut kyseessä ja mitkä vaikutukset hallintaoikeuden pidättämisellä on ollut myyntihetkellä. Jos kyseessä on ollut lahjanluonteinen kauppa, joka kuuluu lahjaverotuksen piiriin, voi hallintaoikeuden purkaminen aiheuttaa asunnon omistajalle lahjaverovelvollisuuden. Jos taas asunnosta on maksettu käypä hinta, ei lahjaverotukselle ole perusteita hallintaoikeuden purkutilanteessa.

Asunnon hallintaoikeuden purkaminen on periaatteessa yksinkertainen oikeustoimi silloin, kun oikeuden haltija haluaa oikeudestaan luopua. Se voi kuitenkin aiheuttaa yllätyksellisiä ja suuriakin veroseuraamuksia. Ennen hallintaoikeuden purkamista on siten ehdottoman suositeltavaa tarkistaa lakimieheltä kaikki purkamiseen liittyvät oikeusvaikutukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa