Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon hallinta- ja omistusoikeus kuuluvat usein samalle henkilölle, mutta ne voidaan myös erottaa toisistaan. Asunnon hallintaoikeus voi syntyä testamentin perusteella tai niin, että asunnon myyjä tai lahjoittaja pidättää itsellään hallintaoikeuden, vaikka omistusoikeus siirtyy toiselle. Näin esimerkiksi vanhemmat voivat lahjoittaa kesämökin lapsilleen, mutta pidättää sen hallintaoikeuden itsellään. Myös leskellä voi olla lain perusteella hallintaoikeus kuolinpesän tai perillisten omistamaan asuntoon, jos se on ollut hänen ja edesmenneen puolison yhteisenä kotina. Lisäksi asunnon vuokrauksessa on kyse pelkästään asunnon hallintaoikeuden luovuttamisesta.

Hallintaoikeus voidaan pidättää eliniäksi, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi, se raukeaa oikeuden haltijan kuollessa. Määräajaksi pidätetty hallintaoikeus raukeaa luonnollisesti määräajan päätyttyä. Hallintaoikeuden raukeamisen jälkeen omaisuuden hallinta siirtyy sen omistajalle.

Hallintaoikeus voi päättyä myös purkamisen seurauksena. Hallintaoikeuden voi purkaa lähtökohtaisesti vain sen haltijan suostumuksella. Hallintaoikeuden haltija voi luopua oikeudestaan kirjallisella ilmoituksella. Oikeuden voi purkaa myös silloin, kun hallintaoikeuden kohteena oleva asunto myydään eikä hallintaoikeutta pidätetä tai siirretä asunnon sijaan tulleeseen omaisuuteen. Lisäksi asunnon vuokrauksesta ja siihen liittyvästä hallintaoikeuden purkamisesta säädetään erikseen.

Hallintaoikeuden purkamisessa on syytä ottaa myös siitä johtuvat veroseuraamukset huomioon. Hallintaoikeudesta luopumista pidetään verotettavana lahjana, jos hallintaoikeus on saatu testamentilla tai jos kyseessä on lesken pidättämä hallintaoikeus vakituiseen asuntoonsa. Hallintaoikeudesta luopuminen on lahjaveron alainen lahja myös silloin, jos asunto on lahjoitettu ja lahjoittaja on pidättänyt itsellään hallintaoikeuden. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asunnon hallintaoikeus on pienentänyt perintönä tai lahjana saadusta asunnosta maksetun veron määrää. Lahjan arvo lasketaan luopumisajankohdan perusteella. Siihen vaikuttavat asunnon arvo luopumishetkellä ja hallintaoikeuden haltijan ikä.

Asunnon kaupan yhteydessä hallintaoikeuden purkamisesta aiheutuvat veroseuraamukset riippuvat siitä, minkälainen kauppa on ollut kyseessä ja mitkä vaikutukset hallintaoikeuden pidättämisellä on ollut myyntihetkellä. Jos kyseessä on ollut lahjanluonteinen kauppa, joka kuuluu lahjaverotuksen piiriin, voi hallintaoikeuden purkaminen aiheuttaa asunnon omistajalle lahjaverovelvollisuuden. Jos taas asunnosta on maksettu käypä hinta, ei lahjaverotukselle ole perusteita hallintaoikeuden purkutilanteessa.

Yhteenveto

 • Hallintaoikeus voi olla määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai elinikäinen, eli sen päättyminen riippuu siitä, kuinka sen kesto on määritelty.
 • Kun hallintaoikeus päättyy, se siirtyy takaisin omistusoikeuden haltijalle.
 • Hallintaoikeus on mahdollista purkaa omaisuuden myynnin yhteydessä, jos hallintaoikeutta ei siirretä tai pidetä, mutta se on myös mahdollista silloin, kun sen haltija suostuu tähän.
 • Hallintaoikeudesta luopumisella voi olla veroseuraamuksia.

Summary in English​

 • The right of possession can be fixed-term, in force until further notice, or lifelong, meaning that its termination depends on how its duration is defined.
 • When the right of possession expires, it is transferred back to the holder of the right of ownership.
 • It is possible to terminate the right of possession in connection with the sale of the property if the right of possession is not transferred or retained, but it is also possible when the holder consents to this.
 • Giving up the right of possession may have tax consequences.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin voi olla kyse elinikäisestä hallintaoikeudesta?

Elinikäisestä hallintaoikeudesta hyvän esimerkin antaa lesken hallintaoikeus yhteisenä kotina toimineeseen asuntoon, sillä hän menettää tämän hallintaoikeutensa lähtökohtaisesti vasta kuollessaan, ellei hän itse oikeudestaan luovu. 

2. Miten hallintaoikeuden pidätys vaikuttaa vähentävästi lahjasta verotettavaan määrään?

Jos henkilö pitää itsellään hallintaoikeuden, mutta lahjoittaa tämän hallintaoikeuden alaisen omaisuuden toiselle, kyseisestä omaisuudesta pitäisi vähentää hallintaoikeuden arvo, jotta saataisiin tietää lahjan arvo, mihin verotus kohdistuu. Hallintaoikeuden pidätys siis vähentää omaisuudeen arvoa, ja siten myös lahjaveroa.

3. Milloin voi olla kyse toistaisesta tai määräaikaisesta hallintaoikeudesta?

Määräaikaisesta ja toistaisesta hallintaoikeudesta voi olla kyse esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrauksessa. Tällaisia vuokrasopimuksia on mahdollista tehdä toistaiseksi voimassa olevana, sekä määräaikaisena. Tällöin vuokralaisella voi olla hallintaoikeus huoneistoon toistaiseksi tai tietyn ajan päättymiseen asti. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]