Minilex - Lakipuhelin

Asunnon hallintaoikeuden purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon hallinta- ja omistusoikeus kuuluvat usein samalle henkilölle, mutta ne voidaan myös erottaa toisistaan. Asunnon hallintaoikeus voi syntyä testamentin perusteella tai niin, että asunnon myyjä tai lahjoittaja pidättää itsellään hallintaoikeuden, vaikka omistusoikeus siirtyy toiselle. Näin esimerkiksi vanhemmat voivat lahjoittaa kesämökin lapsilleen, mutta pidättää sen hallintaoikeuden itsellään. Myös leskellä voi olla lain perusteella hallintaoikeus kuolinpesän tai perillisten omistamaan asuntoon, jos se on ollut hänen ja edesmenneen puolison yhteisenä kotina. Lisäksi asunnon vuokrauksessa on kyse pelkästään asunnon hallintaoikeuden luovuttamisesta.

Hallintaoikeus voidaan pidättää eliniäksi, määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos hallintaoikeus on pidätetty eliniäksi, se raukeaa oikeuden haltijan kuollessa. Määräajaksi pidätetty hallintaoikeus raukeaa luonnollisesti määräajan päätyttyä. Hallintaoikeuden raukeamisen jälkeen omaisuuden hallinta siirtyy sen omistajalle.

Hallintaoikeus voi päättyä myös purkamisen seurauksena. Hallintaoikeuden voi purkaa lähtökohtaisesti vain sen haltijan suostumuksella. Hallintaoikeuden haltija voi luopua oikeudestaan kirjallisella ilmoituksella. Oikeuden voi purkaa myös silloin, kun hallintaoikeuden kohteena oleva asunto myydään eikä hallintaoikeutta pidätetä tai siirretä asunnon sijaan tulleeseen omaisuuteen. Lisäksi asunnon vuokrauksesta ja siihen liittyvästä hallintaoikeuden purkamisesta säädetään erikseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hallintaoikeuden purkamisessa on syytä ottaa myös siitä johtuvat veroseuraamukset huomioon. Hallintaoikeudesta luopumista pidetään verotettavana lahjana, jos hallintaoikeus on saatu testamentilla tai jos kyseessä on lesken pidättämä hallintaoikeus vakituiseen asuntoonsa. Hallintaoikeudesta luopuminen on lahjaveron alainen lahja myös silloin, jos asunto on lahjoitettu ja lahjoittaja on pidättänyt itsellään hallintaoikeuden. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asunnon hallintaoikeus on pienentänyt perintönä tai lahjana saadusta asunnosta maksetun veron määrää. Lahjan arvo lasketaan luopumisajankohdan perusteella. Siihen vaikuttavat asunnon arvo luopumishetkellä ja hallintaoikeuden haltijan ikä.

Asunnon kaupan yhteydessä hallintaoikeuden purkamisesta aiheutuvat veroseuraamukset riippuvat siitä, minkälainen kauppa on ollut kyseessä ja mitkä vaikutukset hallintaoikeuden pidättämisellä on ollut myyntihetkellä. Jos kyseessä on ollut lahjanluonteinen kauppa, joka kuuluu lahjaverotuksen piiriin, voi hallintaoikeuden purkaminen aiheuttaa asunnon omistajalle lahjaverovelvollisuuden. Jos taas asunnosta on maksettu käypä hinta, ei lahjaverotukselle ole perusteita hallintaoikeuden purkutilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa