Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja kunnossapitovastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuu jakautuu osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta. Tässä artikkelissa käsitellään vain osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta.

Lain mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuu kattaa hänen omistamansa huoneiston sisäosat. Kunnossapidon on oltava huolellista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa tai haittaa taloyhtiön vastuulla olevalle rakennukselle, kiinteistölle tai huoneistolle. Huoneiston käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä johtuva tavanomainen kuluminen ei kuitenkaan ole osakkeenomistajan vastuulla.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava viivytyksettä huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Mikäli kunnossapitotyö saattaa vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai osakehuoneiston osaan tai käyttämiseen, siitä on ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Hallitus tiedottaa kunnossapitotyöstä niille osakkeenomistajille, joiden huoneistoon työ voi vaikuttaa. Ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavan kunnossapitotyön kynnyksenä voidaan pitää vähäistä suurempaa vaikutusta yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla oleviin tiloihin. Kunnossapitotyöt suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisina pidettävistä kuluista. Ilmoituksen tietojen on oltava sellaisia, että yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat niiden perusteella arvioida haitan tai vahingon aiheutumisen mahdollisuutta sekä hyvän rakennustavan noudattamista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli kunnossapitotyöstä aiheutuvan haitan välttäminen tai vahingon korvaaminen sitä vaatii, yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat asettaa ehtoja työn toteuttamiselle. Ehtojen on oltava kohtuullisia. Näin ollen hyvää rakennustapaa noudattaen tehdystä kunnossapitotyöstä aiheutuvaa tavanomaista haittaa, esimerkiksi melua, on siedettävä. Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään työn, jos yhtiön tai toisten osakkeenomistajien asettamat ehdot olisivat kohtuuttomia. Tuomioistuin voi myös muuttaa ehtoja. Tuomioistuin voi lisäksi oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan kunnossapitotyölle vaadittavan viranomaisluvan, siinä tapauksessa, että yhtiön hallitus ei ole hakenut lupaa tai vaihtoehtoisesti valtuuttanut kunnossapitotyön suorittavaa osakkeenomistajaa hakemaan sitä.

Asunto-osakeyhtiössä tehtävät muutostyöt on syytä erottaa kunnossapitovastuun mukaisista töistä. Yhtiötä ja osakkeenomistajia koskeva kunnossapitovastuu kattaa lähtökohtaisesti tavalliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä tarpeelliset peruskorjaukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa