Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja kunnossapitovastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kunnossapitovastuun jakautuminen

Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuu jakautuu osakkeenomistajien ja yhtiön kesken. Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta. Tässä artikkelissa käsitellään vain osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta.

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

Lain mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuu kattaa hänen omistamansa huoneiston sisäosat. Kunnossapidon on oltava huolellista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa tai haittaa taloyhtiön vastuulla olevalle rakennukselle, kiinteistölle tai huoneistolle. Huoneiston käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä johtuva tavanomainen kuluminen ei kuitenkaan ole osakkeenomistajan vastuulla.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava viivytyksettä huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä

Mikäli kunnossapitotyö saattaa vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai osakehuoneiston osaan tai käyttämiseen, siitä on ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Hallitus tiedottaa kunnossapitotyöstä niille osakkeenomistajille, joiden huoneistoon työ voi vaikuttaa.

Ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavan kunnossapitotyön kynnyksenä voidaan pitää vähäistä suurempaa vaikutusta yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla oleviin tiloihin.

Kunnossapitotyöt suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisina pidettävistä kuluista.

Kunnossapitoilmoituksen sisällöstä

Ilmoituksen tietojen on oltava sellaisia, että yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat niiden perusteella arvioida haitan tai vahingon aiheutumisen mahdollisuutta sekä hyvän rakennustavan noudattamista.

Ehdot kunnossapitotyön toteuttamiseksi

Mikäli kunnossapitotyöstä aiheutuvan vahingon tai haitan välttäminen tai vahingon korvaaminen sitä vaatii, yhtiö ja muut osakkeenomistajat voivat asettaa ehtoja työn toteuttamiselle. Ehtojen on oltava kohtuullisia. Näin ollen hyvää rakennustapaa noudattaen tehdystä kunnossapitotyöstä aiheutuvaa tavanomaista haittaa, esimerkiksi melua, on siedettävä.

Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään työn, jos yhtiön tai toisten osakkeenomistajien asettamat ehdot olisivat kohtuuttomia. Tuomioistuin voi myös muuttaa ehtoja.

Tuomioistuin voi lisäksi oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan kunnossapitotyölle vaadittavan viranomaisluvan, siinä tapauksessa, että yhtiön hallitus ei ole hakenut lupaa tai vaihtoehtoisesti valtuuttanut kunnossapitotyön suorittavaa osakkeenomistajaa hakemaan sitä.

Valvonta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa kunnossapitotyön suorittamista. Työ on suoritettava rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta sekä hyvä rakennustapa huomioiden. Lisäksi työssä on huomioitava mahdolliset yhtiön tai toisten osakkeenomistajien asettamat ehdot.

Yhtiön velvollisuus on järjestää kunnossapitotyön valvonta riittävällä tavalla. Valvonnasta aiheutuvista kuluista vastaa työn suorittava osakkeenomistaja

Tämä on vain yleisesitys keskeisimmistä osakkeenomistajan kunnossapitovastuuseen liittyvistä seikoista. Yksityiskohtaisemmissa tai tulkintaa vaativissa kysymyksissä on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa