Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja remontti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiössä tapahtuviin remontteihin sisältyvät kunnossapitoon kuuluvat remontit ja muutostyöt. Kunnossapito liittyy yhtiön kiinteistön ylläpitoon. Siihen kuuluvat pienet korjaukset, vuosikorjaukset ja peruskorjaukset, joilla ei merkittävästi puututa olemassa olevaan laatutasoon. Kunnossapitovastuu jakautuu yhtiön ja osakkaan välillä. Muutostöissä on kyse esimerkiksi perusparannuksesta, erilaisista muista uudistuksista tai lisärakentamisesta.

Osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus tehdä asunto-osakkeen oikeuttamassa huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Remontista on tietyissä tilanteissa ilmoitettava kirjallisesti ja etukäteisesti kirjallisesti asunto-osakeyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitusvelvollisuus on remonteissa hyvin laaja, ja muutostöiden kohdalla on tärkeää varmistaa onko ilmoitusvelvollisuus olemassa.

Ilmoitusvelvollisuus sisältyy muun muassa remontteihin, jotka vaikuttavat talon rakenteisiin, eristyksiin tai sen erilaisiin järjestelmiin, kuten vesijohto-, sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät. Vaikutukset voivat esiintyä myös erilaisina aistein havaittavina muutoksina, kuten esimerkiksi kosteuden ja lämpötilan muutokset. Tyypillisiä ilmoitusvelvollisuuden alaisia remontteja ovat yleensä kylpyhuone- ja keittiöremontit.

Remontti-ilmoitusta käsiteltäessä taloyhtiö tai sen toinen osakkeenomistaja voivat asettaa remontille ehtoja, kieltää sen tai antaa sille suostumuksensa. Ehtojen on oltava tarpeen mahdollisten vahinkojen ja haittojen syntymisen kannalta. Kieltämiselle on aina oltava riittävät perusteet.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa riittävällä tavalla suoritettavaa remonttia, ettei siitä aiheudu vahinkoa, ja että se suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Yhtiön on myös huolehdittava valvonnasta muiden osakkaiden etu huomioiden. Esimerkiksi muille osakkaille aiheutuvien meluhaittojen estämiseen on kiinnitettävä huomiota rakennusteknisillä ratkaisuilla.

Myös taloyhtiön on ilmoitettava osakkaille ja käyttöoikeuden haltijoille kuten vuokralaisille riittävän ajoissa yhtiön suorittamista remonteista, jotka vaikuttavat tilojen käyttämiseen. Ylintä päätösvaltaa käyttää remonttiasioissa asunto-osakeyhtiön yhtiökokous.

 

Asunto-osake ja remontti-ilmoitus

 

Asunto-osakkeenomistajalla on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan. Remonteista on kuitenkin ilmoitettava etukäteen. Remontti-Ilmoitus on annettava etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai toisen osakkeenomistajan asuntoon tai sen käyttämiseen.

Remontti-ilmoitukseen on sisällytettävä suunnitelmat ja asiakirjat, jotta taloyhtiö ja muut osakkaat voivat arvioida muutostyön vaikutuksia sekä sille asetettavia ehtoja. Lisäksi ilmoituksessa tulee mainita osakkaan nimi, korjauskohde ja sen ajankohta sekä korjauksen suorittaja.

Remontti-ilmoitus on tehtävä esimerkiksi keittiö- ja kylpyhuoneremonteista. Lisätietoja remontti-ilmoituksesta saat soittamalla lakipuhelimeen. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa