Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja remontti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiössä tapahtuviin remontteihin sisältyvät asunnon kunnossapito- ja muutostyöt. Kunnossapito liittyy kiinteistön ylläpitoon, ja siihen kuuluvat mm. vuosi- ja peruskorjaukset, joilla ei merkittävästi puututa olemassa olevaan laatutasoon. Muutostöissä on puolestaan kyse esimerkiksi uudistuksista tai lisärakentamisesta. Kunnossapitovastuu jaetaan asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajien kesken lähtökohtaisesti niin, että osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat, kun taas yhtiö vastaa kunnossapidosta muilta osin. Asiasta on kuitenkin voitu määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Muutostöistä päätetään erikseen.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan tai osakehuoneiston käyttämiseen. Ilmoituksessa on oltava tiedot, joiden perusteella yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko siitä mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan välttämiseksi taikka korvaamiseksi. Tarvittaessa lupaa ja ehtojen muuttamista voi hakea myös tuomioistuimelta. Yhtiöllä on oikeus valvoa kunnossapitotyön suorittamista. Mikäli kunnossapito kuuluu yhtiölle, osakkeenomistajan on ilmoitettava sellaisesta viasta viivytyksettä yhtiölle.

Kunnossapitovastuun lisäksi osakkeenomistajalla on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Muutostöiden on kuitenkin oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia. Osakkeenomistajan on huolehdittava, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Myös muutostöitä koskevat samat ehdot kuin kunnossapitotöitä ilmoittamiseen, asetettuihin ehtoihin, tuomioistuimen rooliin ja valvontaan liittyen.

Yhteenveto

 • Kunnossapito viittaa yleisesti kiinteistön ylläpitoon ja muutostyö lisärakentamiseen tai uudistuksiin.
 • Kunnossapitovastuu jaetaan yhtiön ja osakkeenomistajan kesken, mutta voidaan säätää yhtiöjärjestyksessä. Muutostöistä päätetään erikseen.
 • Osakkeenomistaja saa tehdä muutostöitä osakehuoneistossa omalla kustannuksellaan, mutta muutostöiden täytyy olla yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia.
 • Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että muutostyö toteutuu hyvän rakennustavan mukaisesti.
 • Kunnossapitotyöstä ja muutostyöstä pitää ilmoittaa etukäteen kirjallisesti isännöitsijälle tai hallitukselle, jos sillä voi olla vaikutuksia toisen osakkeenomistajan tai yhtiön huoneiston, kiinteistön tai rakennuksen osaan tai osakehuoneiston käyttöön. Ilmoituksen tulee sisältää tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, aiheuttaako kunnossapitotyö tai muutostyö mahdollisesti haittaa, ja noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa.
 • Vahingon tai haitan välttämiseksi, toinen osakkeenomistaja tai yhtiö voi asettaa työn toteuttamiselle ehtoja. 
 • Lupaa kunnossapitotyön tai muutostyön toteuttamiselle on mahdollista hakea tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi myös muuttaa työlle asetettuja ehtoja.

Summary in English

 • Maintenance generally refers to the upkeep of the property, and modification work refers to additional construction or renovations.
 • Maintenance responsibility is divided between the company and the shareholder, but may be provided for in the Articles of Association. Modifications will be decided separately.
 • A shareholder may make modifications in a condominium at their own expense, but the modifications must be in accordance with the purpose of the condominium specified in the articles of association.
 • The shareholder must ensure that the modification work  is carried out in accordance with good construction practice.
 • Maintenance work and modification work must be notified in advance in writing to the property manager or the Board of Directorsif it may have an impact on a part of another shareholder's or company's apartment, real estate or building, or on the use of a condominium. The notice must contain the necessary information to assess whether maintenance or modification work is potentially harmful, and whether good construction practice is followed in the work.
 • In order to avoid damage or harm, another shareholder or company may impose conditions on the performance of the work.
 • It is possible to apply to the court for permission to carry out maintenance work or modification work. The court may also change the conditions imposed on the work.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Voiko toinen osakkeenomistaja tai yhtiö kieltää muutostyön?

Yhtiön tai osakkeenomistajan on mahdollista kieltää muutostyö silloin, kun osakkeenomistajan työstä saama hyöty verrattaen työstä aiheutuvaan haittaan katsotaan epäsuhtaiseksi, eli työn toteuttamista pidetään kohtuuttomana. Myös jos muutostyön aikana tai suostumuksen saamisen jälkeen ilmenee uusia seikkoja, joiden vaikutus tehtyyn päätökseen olisi ollut olennainen, muutostyö on mahdollista kieltää. 

2. Milloin muutostyön sallimisesta pitää ilmoittaa?

Ilmoitus tulisi tehdä viivytyksettä muutostyön tiedoksisaannista. Jos työn sallimista ei ilmoiteta heti, tieto kuitenkin kohtuullisesta ajasta kunnes vastaus annetaan tulee ilmoittaa osakkeenomistajalle viivytyksettä.

3. Miten tulisi toimia, jos muutostyöhön tai kunnossapitotyöhön tarvitaan viranomaisen lupa?

Jos kunnossapitotyöhön tai muutostyöhön tarvitaan lupa viranomaiselta, hallitus voi valtuuttaa osakkeenomistajan sen hakemiseen tai hallitus voi hakea lupaa itse. Kustannukset, jotka ovat seurausta luvan hakemisesta, ovat osakkeenomistajan vastuulla.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]