Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan yleiset ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa kauppasopimukselle ei ole asetettu yleisiä ehtoja, ellei kyse ole rakentamisvaiheessa olevan asunnon kaupasta. Kaupanteon jälkeen myyjän on luovutettava osakekirja tai muut asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat ostajalle samalla, kun asunnon hallinta luovutetaan. Näiden asiakirjojen luovutuksesta voidaan kuitenkin sopia toisin. Asunnon hallinnan luovutus tapahtuu sovittuna aikana tai, jos asiasta ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Ostajan on myös maksettava kauppahinta luovutuksen hetkellä, ellei maksuajankohdasta sovita muuta.

Rakentamisvaiheessa olevan asunnon kauppasopimus on perustajaosakkaan asuntoa myydessä tehtävä kirjallisesti, jotta se on ostajaa sitova. Kauppasopimus ei myöskään sido ostajaa ennen kuin sopimuksen täyttämisestä on annettu vakuus. Perustajaosakkaalla tarkoitetaan ihmistä tai oikeushenkilöä, joka merkitsee tai muuten omistaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana. Kun perustajaosakas myy asunto-osakkeen rakentamisvaiheen aikana, kauppasopimuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

1) kaupan kohde,

2) myyjä ja ostaja,

3) kauppahinta ja velaton hinta, jos se poikkeaa kauppahinnasta, kauppahintojen maksutilin tunnistetiedot sekä kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksuehdot,

4) asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai arvio niistä,

5) ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista sekä tieto turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja säilytyspaikan osoitteesta,

6) yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi otettujen vakuuksien lajit ja määrät,

7) ajankohta, jolloin vakuus vapautuu ilman ostajan suostumusta, ja miten ostajan tulee toimia halutessaan estää vakuuden vapautumisen,

8) ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija osakkaanostajien kokouksessa ja

9) myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus sekä selvitys virheestä ilmoittamista koskevista säännöksistä.

Yhteenveto

 • Asunnon kauppasopimukselle ei ole asetettu yleisiä ehtoja, paitsi jos kyseessä on rakentamisvaiheessa olevan asunnon kauppa. 
 • Myyjän pitää luovuttaa osakekirja  ostajalle asunnon sovitun hallinnan luovutuksen yhteydessä, mutta tästä voidaan sopia toisin.  Jos hallinnan luovutuksesta ei ole sovittu, se tulee tehdä kohtuullisessa ajassa kaupan teosta. Maksu asunnosta tapahtuu asunnon luovutuksen yhteydessä, mutta tästäkin voidaan sopia toisin.
 • Rakennusvaiheessa olevan asunnon kauppasopimus on tehtävä kirjallisesti perustajaosakkaan myydessä sen, jotta sopimus sitoo ostajaa. Jotta sopimus olisi sitova, siitä on myös annettava vakuus.
 • Perustajaosakas on oikeushenkilö tai ihminen, joka merkitsee tai muuten omistaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana. 
 • perustajaosakkaan myydessä asunto-osakkeen rakentamisvaiheessa, sopimuksesta tulisi käydä ilmi ainakin asuntokauppalaissa mainitut asiat.

Summary in English

 • There are no general terms and conditions for the contract of sale of the apartment, except in the case of a sale of an apartment in the construction phase.
 • The seller must hand over the share certificate to the buyer in connection with the agreed transfer of the possession of the apartment, but this may be agreed otherwise. If the transfer of posession has not been agreed upon, it must be done within a reasonable time from the conclusion of the transaction. The payment for the apartment is made when the apartment is handed over, but this can also be agreed otherwise.
 • A contract for the sale of an apartment in the construction phase must be made in writing by the founding partner in order for the contract to be binding on the buyer. In order for a contract to be binding, it must also be secured.
 • A founding partner is a legal person or person who subscribes to or otherwise owns a housing share or any other community contribution entitling to the possession of an apartment during the construction phase.
 • When a founding shareholder sells a housing share during the construction phase, the agreement should at least indicate the matters mentioned in the Housing Transactions Act.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten ostajan ja myyjän tulisi toimia kaupanteon jälkeen?

Kaupanteon jälkeen myyjän tulisi luovuttaa osakekirja tai muut omistus-ja hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat ostajalle. Tämä tapahtuu samaan aikaan asunnon hallinnan luovutuksen kanssa, ja asunnon hallinnan luovuttamisen ajankohdasta voidaan sopia, mutta jos siitä ei ole sovittu, sen tulisi tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun kauppa on tehty. Luovutuksen yhteydessä ostajan tulee maksaa kauppahinta. Kauppahinnan maksamisen ja asiakirjojen luovutuksen ajankohdasta voidaan sopia muuta. 

2. Milloin rakentamisvaiheessa myytävän asunnon kauppasopimus on sitova ostajaa kohden?

Sopimus on sitova silloin, kun se on tehty kirjallisesti ja sopimuksen täyttämisestä on annettu vakuus.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]