Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli asunnossa on virhe, on ostajalla mahdollisuus vaatia myyjältä hinnanalennusta. Hinnanalennus on asunnon virheen yleisin seuraamus, ellei virhettä saada muulla tavalla oikaistua. Sen tarkoituksena on alentaa ostajan suoritusvelvollisuutta asunnon virhettä vastaavalla määrällä eli muuttaa hinta vastaamaan sitä, mikä se olisi ollut asunnon puutteiden ollessa kaupantekohetkellä ostajan tiedossa. Edellytyksenä ei ole myyjän huolimattomuus, eli myös huolellisesti toiminut myyjä voi joutua maksamaan ostajalle hinnanalennusta. Ostajan velvollisuutena on tarkastaa kaupan kohde asianmukaisesti, eikä hänellä ole oikeutta vaatia hinnanalennusta, mikäli virhe on jäänyt kauppaa tehdessä huomaamatta ennakkotarkastusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Ostaja ei voi myöskään vaatia asuntokaupassa hinnanalennusta, mikäli virhe on ollut ostohetkellä hänen tiedossaan.

Lain mukaan hinnanalennuksen on oltava määrältään virhettä vastaava tai muuten virheeseen nähden kohtuullinen. Hinnanalennusta määriteltäessä on otettava huomioon virheen merkitys asunnon arvolle ja käyttöarvolle. Hinnanalennus on siis kauppahinnan ja virheellisen kiinteistön arvon erotus. Käytännössä usein hinnanalennusta vastaa korjauskustannuksia. Kohteen tasonparannus on kuitenkin syytä huomioida korjauskustannuksia laskiessa. Ostajalla on lisäksi oikeus vaatia myyjältä palautetulle kauppahinnalle tuottokorkoa. Hinnanalennuksen määritteleminen on kokonaisharkintaa, eikä sen laskemiseen ole yhtä ja oikeaa tapaa, vaan siinä tulee huomioida kaupan olosuhteet kokonaisuudessaan.

Asunnon ollessa virheellinen ostajalla voi vaihtoehtoisesti olla oikeus purkaa kauppa, mikäli kyse on oleellisesta sopimusrikkomuksesta. Lisäksi ostajalla voi olla oikeus vaatia vahingonkorvausta, jota on mahdollista saada myös hinnanalennuksen lisäksi. Lisätietoa asunnon virheestä ja sen oikeusvaikutuksista saat ottamalla yhteyttä lakimiehiimme.

Yhteenveto

 • Asunnon virheen vuoksi ostajalla on mahdollisuus vaatia myyjältä hinnanalennusta. Tämä on yleisin tapa korjata asunnon virhe.
 • Hinnanalennuksen tarkoitus on ns. saada asunnon nykyinen kunto vastaamaan hintaa.
 • Asunnon virheet saattavat esiintyä myyjän huolellisuudesta huolimatta, esimerkiksi salaisten virheiden kohdalla huolellinenkin myyjä voi joutua antamaan hinnanalennuksen.
 • Ostajalla on asunnon tarkastusvelvollisuus, eikä virheisiin, jotka tämän tarkastuksen aika voi huomata, ole oikeutta vedota. Mikäli ostaja on ollut tietoinen virheestä ostohetkellä, siihen ei voi vedota.
 • Alennuksen tulee olla virheen haittaa vastaava, tai ylipäätään kohtuullinen. Arvio tulee tehdä objektiivisesti.
 • Ostajalla on myös oikeus vaatia palautetulle hinnalle tuottokorkoa.
 • Alennuksessa otetaan kaupan olosuhteet huomioon kokonaisuudessaan, eikä siten arvioon ole yhtä laskutapaa.
 • Jos virhe tuottaa ostajalle huomattavaa vahinkoa, on ostajalla oikeus perua kauppa sekä vaatia vahingonkorvausta myyjältä.

Summary in English

 • The most common way to compensate for a defect is to lower the price of the apartment. The buyer has the right to do so in case of defects.
 • The purpose for a discount is to make the state of the apartment match the compensation.
 • An aparment might have defects despite the efforts of the seller. Even the most careful seller might have to lower the price, if, for example, a hidden defect appears.
 • The buyer has an obligation to inspect the apartment before the purchase. If a defect is detected during the inspection, the buyer loses their right to appeal. Also defects which are already known can not be appealed.
 • The discount must be rational to the damage the defect has caused and reasonable. The evaluation must be made objectively.
 • The buyer has a right to demand the rate of return with the compensation.
 • When making the discount, the situation is evaluated in case-by-case premises, as there is no correct way for it.
 • If the defect has caused significant damage to the buyer, they have a right to terminate the sale with compensations for the damage.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten hinnanalennus lasketaan?

Hinnanalennus menee aina tapauskohtaisesti. Sen arvioinnissa otetaan huomioon tilanteen aiheutunut haitta ostajalle sekä vastuut. Alennuksen täytyy aina olla kohtuullinen, ja myyjällä on kohtuuttomissa tilanteissa oikeus kieltäytyä vaatimuksesta.

2. Voiko kaupan perua suoraan?

Jos tilanteelle ei löydy muuta kohtuullista ratkaisua, kaupan voi perua. Se on kuitenkin aina viimeinen ratkaisu. Kaupan purussa täytyy laati purkukirja tai riitatapauksissa tuomioistuin voi purkaa kaupan.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]