Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli asunnossa on virhe, on ostajalla mahdollisuus vaatia myyjältä hinnanalennusta. Hinnanalennus on asunnon virheen yleisin seuraamus. Sen tarkoituksena on alentaa ostajan suoritusvelvollisuutta asunnon virhettä vastaavalla määrällä eli muuttaa hinta vastaamaan sitä, mikä se olisi ollut asunnon puutteiden ollessa kaupantekohetkellä ostajan tiedossa. Edellytyksenä ei ole myyjän huolimattomuus, eli myös huolellisesti toiminut myyjä voi joutua maksamaan ostajalle hinnanalennusta. Ostajan velvollisuutena voi olla tarkastaa kaupan kohde asianmukaisesti, eikä hänellä ole oikeutta vaatia hinnanalennusta, mikäli virhe on jäänyt kauppaa tehdessä huomaamatta ennakkotarkastusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Ostaja ei voi myöskään vaatia asuntokaupassa hinnanalennusta, mikäli virhe on ollut ostohetkellä hänen tiedossaan.

Lain mukaan hinnanalennuksen on oltava määrältään virhettä vastaava tai muuten virheeseen nähden kohtuullinen. Hinnanalennusta määriteltäessä on otettava huomioon virheen merkitys asunnon arvolle ja käyttöarvolle. Hinnanalennus on siis kauppahinnan ja virheellisen kiinteistön arvon erotus. Käytännössä usein hinnanalennusta vastaa korjauskustannuksia. Kohteen tasonparannus on kuitenkin syytä huomioida korjauskustannuksia laskiessa. Ostajalla on lisäksi oikeus vaatia myyjältä palautetulle kauppahinnalle tuottokorkoa. Hinnanalennuksen määritteleminen on kokonaisharkintaa, eikä sen laskemiseen ole yhtä ja oikeaa tapaa, vaan siinä tulee huomioida kaupan olosuhteet kokonaisuudessaan. Asunnon ollessa virheellinen ostajalla voi vaihtoehtoisesti olla oikeus purkaa kauppa tai vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta ostaja voi saada, vaikka hän saisi myös hinnanalennusta. Lisätietoa asunnon virheestä saat ottamalla yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa