Minilex - Lakipuhelin

Uuden asunnon virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virhe uudessa asunnossa voi liittyä esimerkiksi asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuja tietoihin. Virhe voi olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka asunnossa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe tulisikin ilmi vasta myöhemmin. Sen sijaan ostaja ei voi vedota virheeseen, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Virheellisyyden arvioinnissa on selvitettävä, mitä osapuolet ovat sopineet keskenään. Asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä katsotaan sovitun tai mitä ostajalla muuten oli perustellusti aihetta olettaa. Poikkeavuus sovitusta tai perustellusti oletetusta on sinänsä virhe. Kun kyseessä on uusi asunto, on ostajalla yleensä aihetta olettaa asunnon vastaavan valmistumisajankohtana tavanomaista laatu- ja varustelutasoa. Ostajan perusteltujen odotusten arviointiin vaikuttavat muun muassa kaupan ehdot, erityisesti kauppahinta.

Asunnossa on virhe myös silloin, jos asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan terveydellistä haittaa. Terveydellistä haittaa arvioidaan objektiivisesti. Asunto on virheellinen myös siinä tapauksessa, mikäli se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä käyttöönottohetkellä. Tämä tarkoittaa siis sitä ajankohtaa, kun rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyivät rakennuksen käyttöön otettavaksi. Asunnon virheellisyys voi niin ikään liittyä rakentamistapaan. Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa, ammattitaitoa ja huolellisuutta. Mikäli rakentamista tai korjausrakentamista ei ole näin suoritettu, asunnossa on virhe. Myös, jos niissä käytetty materiaali, sikäli kuin osapuolet eivät ole sen laadusta erikseen sopineet, ei ole ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua, on asunnossa virhe. Asunnon tulee siten muun muassa olla rakennettu asianmukaisilla ja kestävillä rakennusmateriaaleilla, ja sen tulee kestää Suomen ilmasto-olosuhteita ja tavanomaista asumiskäyttöä.

Asunnossa katsotaan olevan virhe, jos asunto ei vastaa myyjän antamia tietoja. Lisäksi edellytetään, että virheellisten tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Sama pätee myös, mikäli myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta tiedon, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja oletti saavansa tiedon, ja tällä seikalla oli vaikutusta kauppaan. Myyjälle on myös säädetty tiettyjä tiedonantovelvollisuuksia asetuksessa. Jos hän ei anna näitä tietoja ja laiminlyönti vaikuttaa kauppaan, asunnossa on virhe. Myyjä saattaa jättää antamatta tietoja myös muista asioista tai antaa niistä harhaanjohtavia tietoja, joka täyttää myös virheen edellytykset. Myyjän virheevastuun arvioinnissa huomioidaan myös ostajan mahdollisuus tarkastaa asunto ja tietojen paikkaansapitävyys. Lähtökohtaisesti ostajan pitää kuitenkin voida luottaa saamiinsa tietoihin.

Asunnon ostajan tulee ilmoittaa asunnossa olevasta virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Aika lasketaan siitä, kun ostaja on huomannut virheen tai kun hänen olisi pitänyt se huomata. Uuden asunnon kaupassa virheisiin vedotaan pääsääntöisesti vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virhettä ei oikaista, asunnon ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai, olennaisten sopimusrikkomusten kohdalla, jopa kaupan purkua. Lisäksi ostajalla voi olla mahdollisuus virheestä johtuvaan vahingonkorvaukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]