Minilex - Lakipuhelin

Uuden asunnon virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virhe uudessa asunnossa voi liittyä esimerkiksi asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuja tietoihin. Virhe voi olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka asunnossa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe tulisikin ilmi vasta myöhemmin. Sen sijaan ostaja ei voi vedota virheeseen, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Virheellisyyden arvioinnissa on ensin selvitettävä, mitä osapuolet ovat sopineet keskenään. Asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä katsotaan sovitun tai mitä ostajalla muuten oli perustellusti aihetta olettaa. Poikkeavuus sinänsä on virhe. Kun kyseessä on uusi asunto, on ostajalla yleensä aihetta olettaa asunnon vastaavan valmistumisajankohtana tavanomaista laatu- ja varustelutasoa. Ostajan perusteltujen odotusten arviointiin vaikuttavat muun muassa kaupan ehdot, erityisesti kauppahinta.

Jos asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan terveydellistä haittaa, asunnossa on virhe myös tällöin. Terveydellistä haittaa arvioidaan objektiivisesti. Asunto on virheellinen myös siinä tapauksessa, mikäli se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä käyttöönottohetkellä. Tämä tarkoittaa siis sitä ajankohtaa, kun rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyivät rakennuksen käyttöön otettavaksi.

Asunnon virheellisyys voi niin ikään liittyä rakentamistapaan. Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa, ammattitaitoa ja huolellisuutta. Mikäli rakentamista tai korjausrakentamista ei ole näin suoritettu, asunnossa on virhe. Myös, jos niissä käytetty materiaali, sikäli kuin osapuolet eivät ole sen laadusta erikseen sopineet, ei ole ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua, on asunnossa virhe. Asunnon tulee siten muun muassa olla rakennettu asianmukaisilla ja kestävillä rakennusmateriaaleilla, ja sen tulee kestää Suomen ilmasto-olosuhteita ja tavanomaista asumiskäyttöä.

Jos asunto ei vastaa myyjän antamia tietoja, on asunnossa virhe. Lisäksi edellytetään, että virheellisten tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Sama pätee myös, mikäli myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta tiedon, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja oletti saavansa tiedon, ja tällä seikalla oli vaikutusta kauppaan.

Myyjälle on myös säädetty tiettyjä tiedonantovelvollisuuksia asetuksessa. Jos hän ei anna näitä tietoja ja laiminlyönti vaikuttaa kauppaan, asunnossa on virhe. Myyjä saattaa jättää antamatta tietoja myös muista asioista tai antaa niistä harhaanjohtavia tietoja, jolloin asunnossa voi myöskin olla virhe. Myyjän virheevastuun arvioinnissa huomioidaan myös ostajan mahdollisuus tarkastaa asunto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa