Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa rakentamisvaiheessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun perustajaosakas myy asunto-osakkeen rakentamisvaiheen aikana, tulee kauppasopimuksen täyttää sisällöllisesti tietyt perusvaatimukset. Kauppasopimuksesta tulee tällöin käydä ilmi muun muassa kaupan kohde, myyjä ja ostaja sekä asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai ainakin arvio niistä. Kauppasopimuksen tulee myös sisältää tieto kauppahinnasta, tai velattomasta hinnasta, mikäli se poikkeaa kauppahinnasta. Lisäksi kauppahintojen maksutilin tunnistetiedot, kauppahinnan maksuaikataulu ja muut maksuehdot on löydyttävä sopimuksesta. Kauppasopimuksesta on myös käytävä ilmi ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista, turva-asiakirjojen säilyttäjästä ja säilytyspaikan osoitteesta. Samoin tiedot yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi otettujen vakuuksien lajeista ja määristä on mainittava. Sopimuksessa täytyy lisäksi ilmoittaa ajankohta, jolloin vakuus vapautuu ilman ostajan suostumusta, ja se, mitä ostajan tulee tehdä halutessaan estää vakuuden vapautumisen. Myös ostajien oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija osakkeenostajien kokouksessa, sekä myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus ovat keskeisiä rakentamisvaiheen ajan kauppasopimuksen tietoja. Myöskään tietoja uuden asunnon virheilmoituksen tekemisestä ei tule unohtaa merkitä kauppasopimukseen.

Yhteenveto

 • Perustajaosakkaan myydessä asunto-osakkeen rakentamisvaiheessa, kauppasopimuksesta täytyy ilmetä kaupan osapuolet, kaupan kohde, asuinhuoneiston valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta tai arvio niistä, sekä tieto velattomasta hinnasta tai kauppahinnasta.
 • Kauppasopimuksesta tulee ilmetä myös maksuehdot, maksutilin tunnistetiedot, tiedot vakuuksien lajeista ja määristä, sekä ostajan oikeus saada tietoja turva-asiakirjoista ja niiden säilyttäjästä, sekä säilytyspaikan osoitteesta.
 • Näiden lisäksi keskeisiä tietoja ovat  ajankohta vakuuden vapautumisesta ilman ostajan suostumusta ja tähän liityvät ostajan oikeudet, sekä ostajan oikeus valita tilintarkastaja ja rakennustyön tarkkailija osakkeenostajien kokouksessa, ja myyjän velvollisuus järjestää vuositarkastus.
 • Tietoja uuden asunnon virheilmoituksen tekemisestä ei tule myöskään unohtaa merkitä kauppasopimukseen.

Summary in English

 • When a founding partner sells a housing share during the construction phase, the commercial agreement must indicate the parties to the transaction, the object of the transaction, the date of the completion and transfer of possession of the apartment or an estimate of them, as well as information on the debt-free price or the purchase price.
 • The commercial agreement must also indicate the terms of payment, the identity of the payment account, information on the types and amounts of collateral, as well as the buyer's right to receive information about the security documents and their custodian, and the address of the place of storage.
 • In addition to these, key information includes the timing of the release of the collateral without the buyer's consent and associated buyer's rights, as well as the buyer's right to choose an auditor and construction work observer at the shareholders' meeting, and the seller's obligation to arrange an annual inspection.
 • Information about making an error notification for a new apartment should also not be forgotten to be entered in the commercial agreement.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Liittyykö kauppasopimukseen muotovaatimuksia rakentamisvaiheessa?

Perustajaosakkaan myydessä rakentamisvaiheessa asunto-osakkeen, kaupan osapuolten pitää tehdä kauppasopimus kirjallisesti ja sopimuksen täyttämisestä on annettava vakuus, jotta sopimus sitoisi ostajaa.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]