Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan peruuttaminen ei ole toimintatapa, jota suositellaan käyttämään. Peruuttaminen on sopimusrikkomus ja asuntokaupan peruuttamisesta joutuukin pääsääntöisesti maksamaan vahingonkorvausta. Asuntokaupan peruuttaminen on lähtökohtaisesti mahdollista vain uuden asunnon kaupassa tai tapauksissa, joissa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Peruuttaminen tunnetaankin lähinnä kuluttajansuojalaissa.

Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla asunnon kaupan ennen kuin asunto on luovutettu ostajan hallintaan, myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta. Jos ostaja peruuttaa kaupan, myyjällä on oikeus korvaukseen asunnon uudelleen myymisen aiheuttamista kustannuksista sekä sellaisista erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa ottaen huomioon sovittu hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta sekä muut seikat.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos kaupan peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Kyse on siis sellaisesta tilanteesta, johon ostaja ei ole voinut vaikuttaa tai, jota hän ei ole pystynyt ennakoimaan.

Sellainen sopimus on tietyin edellytyksin pätevä, jonka mukaan ostajan maksettava korvaus määräytyy kaavamaisesti tiettynä osuutena kauppahinnasta tai muun vakioperusteen mukaan. Tällainen sopimus on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon sopimuksen peruuttamisesta yleensä aiheutuva vahinko ja edellä mainitut säännöt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa