Minilex - Lakipuhelin

Asuntokaupan peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan peruuttaminen ei ole toimintatapa, jota suositellaan käyttämään. Peruuttaminen on sopimusrikkomus ja asuntokaupan peruuttamisesta joutuukin pääsääntöisesti maksamaan vahingonkorvausta. Asuntokaupan peruuttaminen on lähtökohtaisesti mahdollista vain uuden asunnon kaupassa tai tapauksissa, joissa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Peruuttaminen tunnetaankin lähinnä kuluttajansuojalaissa.

Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla asunnon kaupan ennen kuin asunto on luovutettu ostajan hallintaan, myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta. Jos ostaja peruuttaa kaupan, myyjällä on oikeus korvaukseen asunnon uudelleen myymisen aiheuttamista kustannuksista sekä sellaisista erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa ottaen huomioon sovittu hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta sekä muut seikat.

Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos kaupan peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Kyse on siis sellaisesta tilanteesta, johon ostaja ei ole voinut vaikuttaa tai, jota hän ei ole pystynyt ennakoimaan.

Sellainen sopimus on tietyin edellytyksin pätevä, jonka mukaan ostajan maksettava korvaus määräytyy kaavamaisesti tiettynä osuutena kauppahinnasta tai muun vakioperusteen mukaan. Tällainen sopimus on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon sopimuksen peruuttamisesta yleensä aiheutuva vahinko ja edellä mainitut säännöt.

Yhteenveto

 • Asuntokaupan peruuttamisesta joutuu pääsääntöisesti maksamaan vahingonkorvausta.
 • Asuntokaupan peruuttaminen on mahdollista lähtökohtaisesti vain uuden asunnon kaupassa tai kaupassa, jonka ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja.
 • Jos asuntoa ei ole vielä luovutettu ostajan hallintaan ja ostaja peruuttaa kaupan, myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta.
 • Myyjällä on oikeus saada korvaus asunnon uudelleen myymisen aiheuttamista kustannuksista, sekä erityisistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen tekemisestä ja sen täyttämisestä ja joista hän ei voi todennäköisesti hyötyä muulla tavalla. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada kohtuullinen korvaus.
 • Myyjä ei ole oikeutettu korvaukseen vahingosta silloin, kun kaupan peruuttaminen on johtunut lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.
 • Sopimus, jonka mukaan ostajan maksama korvaus määräytyy vakioperusteen mukaan on pätevä, mikäli sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen.

Summary in English

 • As a rule, you have to pay damages for the cancellation of the housing transaction.
 • In principle, it is only possible to cancel a house transaction in the sale of a new apartment or in a transaction where the buyer is the consumer and the seller is the trader.
 • If the apartment has not yet been handed over to the buyer and the buyer cancels the sale, the seller is entitled to compensation for the damage caused to him.
 • The seller is entitled to compensation for the costs incurred in reselling the home, as well as for the specific costs incurred in entering into and performing the contract, which he is unlikely to be able to benefit from in any other way. For any other damage, the seller is entitled to a reasonable compensation.
 • The seller is not entitled to compensation for damage when the cancellation of the sale has been due to a statutory provision, interruption of public transport or payment traffic, or other similar obstacle that the buyer cannot reasonably avoid or overcome.
 • A contract under which the compensation paid by the buyer is determined on a standard basis is valid if the compensation under the contract is reasonable.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Onko ostaja velvollinen korvaamaan vahingon kaupan purkamisesta, jos ostaja ei ole voinut välttää estettä?

Lain mukaisesti, myyjällä ei ole oikeutta korvaukseen silloin, kun kaupan purkaminen on aiheutunut tilanteesta, jota ostaja ei ole voinut ennakoida tai hän ei ole siihen voinut vaikuttaa. Tällöin siis on kyseessä este, jota ostaja ei ole voinut välttää tai voittaa.

2. Onko kaupan peruuttaminen sallittu toimintatapa?

Kaupan peruuttaminen ei ole suositeltu toimintatapa, sillä se katsotaan usein sopimusrikkomukseksi, josta seuraa velvollisuus korvata aiheutunut vahinko myyjälle. Se on kuitenkin sallittua tietyissä tilanteissa, kuten silloin kun kyseessä on este, jota ostaja ei voi välttää tai voittaa. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]