Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja kauppakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan kauppakirja on sopimus asunnon myynnistä, jolla siirretään myyjältä ostajalle asunnon omistusoikeuteen oikeuttavat asunto-osakkeet ja yleensä myös asunnon hallinta tietyssä asunto-osakeyhtiössä. Kauppakirja voidaan laatia valmiille kauppakirjalomakkeelle, mutta myös muunlaisia lomakkeita voidaan käyttää. Kiinteistön kaupalle on maakaaressa säädetty erikseen tarkoista muotovaatimuksista, jotta kauppa olisi pätevä. Asunto-osakkeen kauppakirjan laadintaa säännellään vähemmän, mutta siinäkin on huomioitava tietyt seikat.

Kauppakirjalle on asetettu sisällöllisiä vaatimuksia, jos asuntokauppa tehdään asunnon rakentamisvaiheen aikana. Mikäli asuntokauppa tehdään vasta rakentamisvaiheen jälkeen, myytäessä uutta asuntoa tai käytettyä asuntoa, kauppakirjalle ei ole asetettu erityisiä muoto- ja sisältövaatimuksia. Tällöin kaupan sisällöstä voidaan sopia vapaasti kauppakirjassa. Rakentamisvaiheen aikaisilla, kauppakirjan tiukemmilla vaatimuksilla on tarkoitus suojata ostajaa niin oikeudellisesti kuin taloudellisesti.

Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu myös rakentamisvaiheen jälkeisessä asuntokaupassa, jos ostaja on kuluttajan asemassa hänen ostaessaan asuntoa elinkeinonharjoittajalta. Tällöin sopimusehdot eivät ostajan kannalta voi olla epäedullisempia kuin lain säännökset. Kuluttajaa pidetään asuntokaupan heikompana osapuolena, jota tulee suojella erityisesti jälkeenpäin ilmeneviltä kohtuuttomilta kaupan ehdoilta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Valmiin uuden asunnon ja käytetyn asunnon kauppakirjan keskeisiä ehtoja ja määritelmiä ovat useat rakentamisvaiheen kauppakirjan pakolliset sisällölliset vaatimukset. Näihin kuuluvat muun muassa kaupan kohteen, osapuolten, kauppahinnan ja maksuaikataulujen määritelmät. Rakentamisvaiheen aikana tehdyn kauppakirjan tulee sisältää myös asunnon valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta vähintään arviona. Omistusoikeuden ja hallinnan siirtyminen ovat myös rakentamisvaiheen jälkeen tehdyn kauppakirjan tärkeitä kohtia etenkin, jos esimerkiksi omistusoikeus siirretään vasta kaupanteon jälkeen.

Asuntokaupan kauppakirjassa voidaan mainita keskeisten ehtojen lisäksi myös muita ehtoja. Kaupan kohteesta annetut merkittävät tiedot on syytä sisällyttää kauppakirjaan, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä. Esimerkiksi ajankohtaiset tiedot asunnon kunnosta ja asunto-osakeyhtiön taloudellisesta asemasta ovat oleellisia tietoja ostajalle. Kauppakirja on keskeisessä asemassa selvitettäessä vastuuta sopimusrikkomustilanteissa, joten sen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa