Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja kauppakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan kauppakirja on sopimus asunnon myynnistä, jolla siirretään myyjältä ostajalle asunnon omistusoikeuteen oikeuttavat asunto-osakkeet ja yleensä myös asunnon hallinta tietyssä asunto-osakeyhtiössä. Kauppakirja voidaan laatia valmiille kauppakirjalomakkeelle, mutta myös muunlaisia lomakkeita voidaan käyttää. Asunto-osakkeen kauppakirjan laadintaa säännellään vähemmän kuin kiinteistön kaupan, mutta siinäkin on huomioitava tietyt seikat.

Kauppakirjalle on asetettu sisällöllisiä vaatimuksia, jos asuntokauppa tehdään asunnon rakentamisvaiheen aikana. Mikäli asuntokauppa tehdään vasta rakentamisvaiheen jälkeen, myytäessä uutta asuntoa tai käytettyä asuntoa, kauppakirjalle ei ole asetettu erityisiä muoto- ja sisältövaatimuksia. Tällöin kaupan sisällöstä voidaan sopia vapaasti kauppakirjassa. Rakentamisvaiheen aikaisilla, kauppakirjan tiukemmilla vaatimuksilla on tarkoitus suojata ostajaa niin oikeudellisesti kuin taloudellisesti.

Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu myös rakentamisvaiheen jälkeisessä asuntokaupassa, jos ostaja on kuluttajan asemassa hänen ostaessaan asuntoa elinkeinonharjoittajalta. Tällöin sopimusehdot eivät ostajan kannalta voi olla epäedullisempia kuin lain säännökset. Kuluttajaa pidetään asuntokaupan heikompana osapuolena, jota tulee suojella erityisesti jälkeenpäin ilmeneviltä kohtuuttomilta kaupan ehdoilta.

Valmiin uuden asunnon ja käytetyn asunnon kauppakirjan keskeisiä ehtoja ja määritelmiä ovat useat rakentamisvaiheen kauppakirjan pakolliset sisällölliset vaatimukset. Näihin kuuluvat muun muassa kaupan kohteen, osapuolten, kauppahinnan ja maksuaikataulujen määritelmät. Rakentamisvaiheen aikana tehdyn kauppakirjan tulee sisältää myös asunnon valmistumisen ja hallinnan luovuttamisen ajankohta vähintään arviona. Omistusoikeuden ja hallinnan siirtyminen ovat myös rakentamisvaiheen jälkeen tehdyn kauppakirjan tärkeitä kohtia etenkin, jos esimerkiksi omistusoikeus siirretään vasta kaupanteon jälkeen.

Asuntokaupan kauppakirjassa voidaan mainita keskeisten ehtojen lisäksi myös muita ehtoja. Kaupan kohteesta annetut merkittävät tiedot on syytä sisällyttää kauppakirjaan, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä. Esimerkiksi ajankohtaiset tiedot asunnon kunnosta ja asunto-osakeyhtiön taloudellisesta asemasta ovat oleellisia tietoja ostajalle. Kauppakirja on keskeisessä asemassa selvitettäessä vastuuta sopimusrikkomustilanteissa, joten sen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Yhteenveto

 • Asuntokaupan kauppakirja on sopimus asunnon myynnistä, ja sillä siirretään asuntoon oikeuttavat asunto-osakkeet ostajalle, sekä myös mahdollisesti asunnon hallinta.
 • Kauppakirja voidaan laatia valmiille lomakkeelle, mutta se voidaan laatia myös muunlaiselle lomakkeelle.
 • Kauppakirjaan kohdistuu sisältövaatimuksia, jos kauppa toteutetaan asunnon rakentamisvaiheen aikana. Rakentamisvaiheen jälkeen tehtävään kauppakirjaan ei kohdistu erityisiä muoto- tai sisältövaatimuksia, joten kauppakirjan sisällöstä voidaan sopia vapaasti. 
 • Sopimusvapautta on rajoitettu myös, jos kaupan myyjänä toimii elinkeinonharjoittaja ja ostaja on kuluttaja. Tällaisessa tilanteessa sopimusehdot eivät saa olla ostajalle epäedullisimpia kuin lain säädökset.
 • Valmiin uuden asunnon ja käytetyn asunnon kauppakirjan keskeisiä ehtoja ja määritelmiä ovat useat rakentamisvaiheen kauppakirjan sisällölliset vaatimukset, kuten esimerkiksi kaupan kohteen, kauppahinnan ja osapuolten määritelmät. 
 • Keskeisten ehtojen lisäksi, kauppakirjassa voidaan mainita muita ehtoja. Merkittävät tiedot kaupan kohteesta on oleellista sisällyttää kauppakirjaan epäselvyyksien välttämiseksi.
 • Kauppakirja on keskeisessä asemassa vastuun selvittämisessä sopimusrikkomustilanteessa.

Summary in English

 • The deed of sale of an apartment is an agreement on the sale of the apartment, and it transfers the housing shares entitling to the apartment to the buyer, as well as possibly the possession of the apartment.
 • A deed of sale can be drawn up on a completed form, but it can also be drawn up on another form.
 • The deed of sale is subject to content requirements if the purchase is carried out during the construction phase of the apartment. The deed of sale made after the construction phase is not subject to any specific form or content requirements, so the contents of the deed of sale can be freely agreed upon.
 • The freedom of contract is also limited if the seller is a trader and the buyer is a consumer. In such a situation, the terms of the contract must not be less favourable to the buyer than the provisions of the law.
 • The key terms and definitions of the completed new apartment and the used apartment deeds of sale are several of the content requirements of the deed of sale for the construction phase, such as the object of the sale, the purchase price and the definitions of the parties.
 • In addition to the key terms, other terms may be mentioned in the deed of sale. Significant information about the object of the transaction is essential to be included in the deed of sale in order to avoid ambiguities.
 • The deed of sale plays a key role in settling liability in the event of a breach of contract.

Kysymyksiä ja vastauksia

1.Miksi sopimusvapautta on rajoitettu tietyissä asuntokaupoissa?

Sopimusvapauden rajoituksien tarkoituksena on suojella ostajaa tai ostajan asemassa olevaa kuluttajaa. Rakentamisvaiheessa olevan asuntokaupan kauppakirjan sisältövaatimuksilla suojellaan ostajaa taloudellisesti ja oikeudellisesti, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä asuntokaupassa kauppakirjan sisältövaatimuksilla suojellaan heikommassa asemassa olevaa kuluttajaa kieltämällä laissa mainittua epäedullisemmat ehdot.

2. Miksi kauppakirjan sisältö on merkityksellinen?

Kauppakirja sisältää kaupan ehdot ja se on oleellisessa asemassa selvitettäessä vastuuta sopimusrikkomustilanteessa. Se on siis sen takia tärkeä, koska se sisältää asuntokaupasta oleelliset tiedot ja sen ehdot, joihin voidaan myöhemmin joutua palaamaan epäselvyyksien tai sopimusrikkomusten ilmetessä.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]