Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen yhteisomistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen ollessa useamman kuin yhden henkilön omistuksessa, omistus on yhteisomistusta. Yhteisesti omistetun asunto-osakkeen käytöstä, myymisestä ja hankkimisesta on päätettävä yhdessä ja yksimielisesti. Yhteisesti omistettuun asunto-osakkeeseen ja sen tuottoon kohdistuvat oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat lähtökohtaisesti yhteisomistajien osuuksien mukaisesti. Myös aviopuolisoiden välinen omistus on yhteisomistusta.

Mikäli muuta ei ilmene, yhteisomistajien katsotaan omistavan saman suuruisen eli pääluvun mukaisen määräosuuden esineestä. Tämä tarkoittaa, että kaksi omistajaa omistavat asunto-osakkeen osakkeista kumpikin puolet ja neljä omistajaa omistavat jokainen neljäsosan, jollei muuta ilmene. Yhteisomistus on tällöin määräosaista. Yhteisomistus voi olla myös jakamatonta, kuten jakamattomassa kuolinpesässä. Pesän omaisuus kuuluu tällöin kaikille pesänosakkaille yhteisesti siihen asti, kunnes pesä jaetaan. 

Asunto-osakkeen yhteisomistajilla on oikeus toisia yhteisomistajia kuulematta määrätä omasta osuudestaan, luovuttaa sen sekä käyttää asunto-osaketta hyväkseen tavalla, joka ei loukkaa toisten yhteisomistajien vastaavia oikeuksia. Koko asunto-osaketta koskevia oikeustoimia yhteisomistaja ei saa kuitenkaan lähtökohtaisesti tehdä ilman kaikkien omistajien lupaa.

Yhteenveto

 • Kun asunto-osakkeen omistaa useampi kuin yksi henkilö, kyseessä on yhteisomistus.
 • Asunto-osakkeeseen kohdistuvista toimista, kuten käytöstä ja myymisestä on päätettävä yhdessä yksimielisesti.
 • Asunto-osakkeeseen kohdistuvat velvollisuudet ja oikeudet jakautuvat lähtökohtaisesti omistajien osuuksien mukaisesti. Lähtökohtaisesti yhteisomistajat omistavat saman suuruisen eli pääluvun mukaiset määräosuudet asunto-osakkeesta.
 • Yhteisomistus voi olla myös jakamatonta, ja näin on esimerkiksi jakamattomassa kuolinpesässä. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisuus kuuluu kaikille yhteisesti ennen sen jakoa.
 • Asunto-osakkeen yhteisomistaja saa määrätä omasta osuudestaan, mutta koko asunto-osakkeeseen kohdistuvia oikeustoimia ei saa tehdä lähtökohtaisesti ilman kaikkien omistajien suostumusta.

Summary in English

 • When an apartment share is owned by more than one person, it is joint ownership.
 • Actions such as use and sale of the apartment share must be decided on together by consensus.
 • Responsibilities and rights to the housing share are, as a rule, divided according to the owners' shares. As a rule, co-owners own the same amount, i.e. shares in the apartment share in accordance with the main chapter.
 • Co-ownership can also be indivisible, and this is the case, for example, in an undivided estate. This means that property belongs to everyone together before it is divided.
 • A co-owner of an apartment share may determine his or her share, but no legal action related to the entire apartment share can usually be taken without the consent of all owners.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten yhteisomistajat voivat käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia?

Tilanteessa, jossa useampi kuin yksi henkilö omistaa asunto-osakkeen, he pystyvät käyttämään oikeuksia, jotka kuuluvat osakkeenomistajalle yhtiössä yhteisen edustajan avulla. Yhteinen edustaja on tarpeellinen näiden oikeuksien käyttämiseen.

2. Voiko yhteisomistaja myydä asunto-osakkeen kokonaan?

Asunto-osake voidaan myydä kokonaan, mutta yhteisomistaja ei voi lähtökohtaisesti päättää siitä ilman muiden yhteisomistajien kuulemista, sillä koko osakkeen myymisen liittyvän päätöksen tulisi tapahtua yhdessä ja yksimielisesti.

3. Voiko yhteisomistaja luovuttaa oman osuutensa asunto-osakkeesta?

Asunto-osakkeen yhteisomistajalla on määräysvalta omasta osuudestaan. Siten yhteisomistaja voi luovuttaa sen ja käyttää osaketta hyväkseen, kuitenkin tavalla, joka ei loukkaa muiden yhteisomistajien samanlaisia oikeuksia. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]