Minilex - Lakipuhelin

Asunnon pinta-alan virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pinta-alan virhe voidaan asunnon kaupassa katsoa laatuvirheeksi. Asunnossa on laatuvirhe ensinnäkin, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä on voinut esimerkiksi ilmoittaa asunnon pinta-alan väärin. Jos pinta-ala on ilmoitettu väärin ja tämän seikan voidaan olettaa vaikuttaneen siihen, että ostaja ostaa tai on ostanut asunnon, asunnossa on virhe.

Asunnossa on laatuvirhe myös, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Tällainen erityinen seikka voi olla pinta-ala. Tilanteen virheellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon ostajan mahdollisuus havaita kyseinen virhe asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat. Jotta kyseessä olisi virhe, edellytetään myös, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Jos pinta-alan virheen katsotaan täyttävän nämä edellytykset, ostajan tulee tehdä siitä virheilmoitus. Ostaja ei saa nimittäin vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole kuitenkaan velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä. Jos siis pinta-ala on ilmoitettu ostajalle väärin eikä ostaja ole voinut havaita tätä virheellisyyttä tarkastuksessa, asunnossa on virhe.

Jos asunnossa katsotaan olevan virhe ja ostaja on tehnyt virheilmoituksen asianmukaisesti, ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta jäljellä olevaa osaa kauppahinnasta. Ostajalla on myös oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen. Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan. Ostaja voi purkaa kaupan vain, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Pinta-alan virhe tuskin oikeuttaa kaupan purkuun. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, ettei virhe johdu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Pinta-alan virheen vuoksi ostaja voisi luultavimmin saada hinnanalennusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa