Minilex - Lakipuhelin

Asunnon pinta-alan virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunnon pinta-alaa koskeva virhe voidaan asunnon kaupassa, ja tarkemmin kiinteistön kaupassa, katsoa laatuvirheeksi. Laatuvirheeksi katsotaan siten mm. se, että myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta.

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle heti sen huomattuaan. Mikäli asunnossa on laatuvirhe, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai jopa oikeus purkaa kauppa, jos virhe on olennainen. Ostajalla on myös oikeus saada korvaus vahingosta, joka on aiheutunut laatuvirheen vuoksi.

Virhe määräytyy sen mukaan, millainen kiinteistö on ollut, kun kauppaa ollaan tehty. Myyjä kuitenkin vastaa kauppaa tehdessä olemassa olleesta virheestä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä eikä virheeseen, josta hänen olisi pitänyt tietää kauppaa tehtäessä.

Yhteenveto

 • Kiinteistössä pinta-alan virhe katsotaan laatuvirheeksi.
 • Pinta-alan virhe voi johtua myyjän siitä antamasta virheellisestä tai harhaanjohtavasta tiedosta.
 • Kun ostaja havaitsee virheen, hänen tulisi ilmoittaa siitä myyjälle heti.
 • Ostajalla on tällaisessa virhetilanteessa mahdollisuus saada hinnanalennusta, sekä purkaa tehty kauppa, mikäli virhe on olennainen.
 • Ostaja ei saa vedota tällaiseen virheeseen, jos hänen voidaan olettaa tietäneen siitä kauppaa tehtäessä, tai hänen olisi pitänyt havaita se asunnon tarkistuksessa ennen kauppaa.

Summary in English

 • In real estate, an area error is considered a quality error.
 • An area error may be due to incorrect or misleading information provided by the seller.
 • When a buyer discovers an error, he or she should notify the seller immediately.
 • In the event of such an error, the buyer has the opportunity to receive a price reduction, as well as to cancel the transaction if the error is essential.
 • The buyer may not invoke such an error if he or she can be presumed to have known about it at the time of the transaction, or should have observed it during the inspection of the apartment prior to the transaction.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Milloin on virhe katsotaan olennaiseksi?

Olennaisella virheellä viitataan yleisesti siihen, että virhe on sellainen, että loukatulta osapuolelta on kohtuutonta vaatia kaupassa pysymistä. Kiinteistön kaupassa virheen olennaisuuden arviointiin vaikuttaa erityisesti se, menettääkö ostaja mahdollisuutensa käyttää kiinteistöä niin kuin hän tahtoisi tai onko virheen korjaamista kohtuutonta toteuttaa esimerkiksi kustannussyistä. Jos tilanne on tällainen, on mahdollista, että virhe katsotaan olennaiseksi. 

2. Mitä tarkoitetaan laatuvirheellä?

Laatu virheestä puhuttaessa, viitataan siihen, että kaupan kohde ei vastaa sitä, mistä osapuolet ovat sopineet kauppaa tehtäessä. Lähtökohtana on siis se, että sovitun laatutason tulisi toteutua. Laatuvirheitä ovat esimerkiksi myyjän antamat harhaanjohtavat ja virheelliset tiedot kiinteistöön liittyen. 

3. Mitä jos ostaja ei ilmoita havaitsemastaan virheestä?

Tilanteessa, jossa ostaja ei ilmoita havaitsemastaan virheestä myyjälle, ostaja voi menettää mahdollisuutensa vedota virheeseen. Ostajan täytyy myös ilmoittaa virheestä mainitsemisen yhteydessä vaatimukset, jos hänellä on näitä virheestä johtuen. Tämän lisäksi, jos kyseessä on laatuvirhe, ostajan on ilmoitettava siitä joka tapauksessa viiden vuoden aikana kiinteistönhallinnan luovutuksesta, muuten hän ei voi vedota virheeseen. Kuitenkin, jos myyjä on toiminut arvottomasti ja kunnianvastaisesti tai törkeän huolimattomasti, hän joutuu silti vastaamaan virheestä.

4. Mitä ostajalta ei voida edellyttää hänen suorittamassa tarkastuksessa ennen kauppaa?

Ostajan toteuttaessa tarkastusta ennen kauppaa, hänen ei tarvitse tarkistaa asioita, joiden selvittäminen vaatisi poikkeavia toimenpiteitä tavanomaisesta, esimerkiksi teknisiä toimenpiteitä. Ostajan ei myöskään tarvitse selvittää myyjän antamien tietojen todenmukaisuutta. Kuitenkin, jos on olemassa jokin erityinen syy, ostaja voi joutua toimimaan näin.

Aiheesta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]