Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen vastuunjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen kunnossapitovastuu jaetaan yhtiön ja osakkaan välillä.

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella. Työn tulee liittyä yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työn tulee olla yhtiön kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä se saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Lähtökohtaisesti yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin, kun se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön on pidettävä kunnossa muun muassa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä lämmitys-, sähkö-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, tiedonsiirto- ja muut samankaltaiset perusjärjestelmät. 

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa oman osakehuoneistonsa sisäosat. Osakehuoneistoa on hoidettava huolellisesti ja osakkeenomistajan on toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei ole vastuussa osakehuoneiston tavallisesta kulumisesta. 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovelvollisuutensa ja laiminlyönnistä voi aiheutua haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, yhtiö voi teettää kunnossapitotyön osakkeenomistajan kustannuksella. Myös osakkeenomistaja voi teettää yhtiön kustannuksella osakehuoneistossaan sellaisen kiireellisen kunnossapitotyön, joka on välttämätön lisävahingon välttämiseksi. Lisäksi osakkeenomistaja voi teettää yhtiön lukuun sen vastuulla olevan kunnossapitotyön yhtiön hallinnassa olevassa tilassa, jos kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti rajoittaa olennaisesti osakkeenomistajan huoneiston käyttöä ja yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin.

Yhteenveto

 • Kunnossapitovastuu kuuluu yhtiölle ja osakkaalle, ja se jaetaan näiden välillä. 
 • Yleensä yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin, kun se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön vastuulla on esimerkiksi osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet, sekä perusjärjestelmät.
 • Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu koskee huoneiston sisäosia, joten hänen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämän lisäksi osakkeenomistajan pitää toteuttaa kunnossapitotyönsä niin, että se ei riko yhtiön vastuulla olevaa rakennuksen, kiinteistön tai huoneiston osia. 
 • Yhtiökokous voi päättää suorittaa omalla kustannuksellaan  osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön, mutta työn tulee liittyä yhtiön kunnossapitotyöhön tai uudistustyöhön tai sen pitää olla muuten taloudellisesti tarkoituksenmukaista, eikä työn suorittaminen saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Yhtiö voi tehdä myös osakkeenomistajan kustannuksella osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön, jos osakkeenomistaja laiminlyö kunnossapitovelvollisuutensa, ja siitä voi aiheutua haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle.
 • Osakkeenomistaja voi tehdä yhtiön kustannuksella kunnossapitotyön huoneistossaan, jos se on tarpeellista lisävahingon välttämiseksi. Osakkeenomistaja voi teettää myös yhtiön tilassa ja sen kustannuksella yhtiön vastuulla olevan kunnossapitotyön, jos laiminlyönti olennaisesti rajoittaa osakkeenomistajan huoneiston käyttöä, eikä yhtiö ole huomautuksen saatuaan ryhtynyt riittäviin toimiin. 

Summary in English

 • The responsibility for maintenance lies with the company and the shareholder and is shared between them.
 • Usually, the company is responsible for maintenance insofar as it does not belong to the shareholder. For example, the company is responsible for the structures and insulations of condominiums, as well as basic systems.
 • The shareholder's responsibility for maintenance applies to the interior of the apartment, so he/she must take care of the apartment carefully. In addition, the shareholder must carry out their maintenance work in such a way that it does not violate the parts of the building, real estate or apartment under the responsibility of the company.
 • The General Meeting may decide to carry out the maintenance work belonging to the shareholder at its own expense, but the work must be related to the company's maintenance work or renewal work or it must be otherwise economically appropriate, and the execution of the work must not violate the equality of shareholders. The company may also carry out the maintenance work belonging to the shareholder at the shareholder's expense if the shareholder neglects his or her maintenance obligations, and this may cause inconvenience to the company or another shareholder.
 • A shareholder may do maintenance work in his/her apartment at the company's expense if it is necessary to avoid further damage. A shareholder may also carry out maintenance work at the company's premises and at the company's expense, if the negligence materially restricts the shareholder's use of the apartment, and the company has not taken adequate action after receiving the notice.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Missä määrtään vastuun jakautumisesta?

Kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan välillä voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä, mutta siitä löytyy myös sääntelyä asunto-osakeyhtiölaissa. Jakautumisen osalta on mahdollista, että yhtiöjärjestyksessä määrätään siitä toisin.

2. Miksi katsotaan tavanomainen kuluminen?

Tavanomainen kuluminen on kulumista, joka aiheutuu tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Tästä hyvä esimerkki on käytön seurauksena aiheutuvat kulumajäljet. Tällainen tavanomainen kuluminen ei ole osakkeenomistajan vastuulla.

3. Miten vastuu jakautuu osakkeenomistajan ja yhtiön välillä?

Lain mukaisesti, osakkeenomistajan vastuu kattaa hänen osakehuoneistonsa sisäosat, eli hän vastaa niiden kunnossapidosta. Yhtiön vastuu kattaa ne asiat, mitkä eivät kuulu osakkeenomistajan vastuulle. Siten yhtiön vastuulla on perusjärjestelmät, kuten esimerkiksi lämmitys-ja sähköjärjestelmät. Tämän lisäksi vatuu kattaa osakehuoneistojen eristeet ja rakenteet. Yhtiöllä on myös velvollisuus korjata huoneistoista sisäosat, joille aiheutuu vahinkoa rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen osan vian seurauksena tai sen korjaamisen seurauksena. 

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]