Minilex - Lakipuhelin

Asunnon salainen virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupan jälkeen asunnossa voi ilmetä erilaisia virheitä, joilla voi olla oikeusvaikutuksia sekä myyjän että ostajan osalta. Yleensä virheen edellytetään olevan sellainen, että sen on voitu katsoa vaikuttavan asuntokaupan tekemiseen.

Yksi asuntojen ja kiiinteistöjen ostoa koskeva virhetyyppi on laatuvirhe. Asuntokaupassa voidaan puhua myös yleisestä virheestä. Laatuvirhe voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun asunto ei ole ominaisuuksiltaan sellainen, kuin on sovittu. Yksi laatuvirheen muoto on salainen tai piilevä virhe, jolloin asunto poikkeaa salaisen virheen vuoksi laadultaan merkittävästi siitä, mitä asunnolta voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen edellyttää.

Asunnon ostaja ei saa vedota virheeseen, josta hän on tiennyt ja josta hänen olisi ainakin pitänyt tietää kauppaa tehdessä. Lisäksi virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen huomaamisen jälkeen. Myyjä vastaa sellaisesta virheestä, joka asunnossa on ollut ennen kaupantekoa, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin - tällöin arvioidaan sitä, onko virhe ollut olemassa jo ennen asunnon myyntiä. Salaista virhettä on kuitenkin yleensä mahdotonta havaita kaupantekotilanteessa, vaikka ostaja olisi täyttänyt tarkastusvelvollisuutensa huolellisesti. Salainen virhe onkin usein asunnon rakenteissa ja se saattaa tulla esiin vasta selvästi myöhemmin kaupan tekemisen jälkeen.

Ostajalla on laatuvirheen perusteella oikeus saada hinnanalennusta tai jopa oikeus purkaa kauppa, jos virhe on olennainen. Salaisen virheen vuoksi ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, ellei asuntoa ole hankittu asuntojen rakentamista tai myyntiä harjoittavalta elinkeinonharjoittajalta. Hinnanalennuksen tulisi olla kohtuullinen sekä ostajan että myyjän kannalta ja salaisen virheen kohdalla huomioon otetaan se, onko myyjä toiminut huolellisesti ja onko hänellä itsellään ollut mahdollisuutta tietää salaisesta virheestä.

Asuntojen virheitä arvioidessa on hyvä huomata, että sääntelyssä on joitakin eroja sen mukaan onko kyse kiinteistöstä, asunto-osakkeesta, uudesta asunnosta vai käytetystä asunnosta. Lisäksi se, onko kaupan osapuolina yksityishenkilöt vai toisena osapuolena elinkeinonharjoittaja, vaikuttaa sääntelyyn. Lisätietoja asuntoja koskevista virheistä kannattaa kysyä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa