Minilex - Lakipuhelin

Asunnon salainen virhe


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Asunnossa katsotaan olevan virhe silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Ostajan perusteltuja odotuksia arvioitaessa otetaan huomioon asunnon ikä, asunnon sijaintialueen tavanomainen varustetaso, asunnon hinta, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Myyjän tulee ennen kaupantekoa kertoa ostajalle kaikki asunnossa olevat virheet, joista myyjä on tietoinen. Toisaalta myös asunnon ostajalla on velvollisuus tarkastaa ostamansa asunnon kunto. Asunnossa oleva virhe voi kuitenkin olla salainen. Salaisella virheellä tarkoitetaan asunnossa olevaa virhettä, josta myyjä ei ole ollut tietoinen ja josta hänen ei olisi pitänytkään tietää ja jota ostaja ei ole voinut asuntoa tarkastaessaan havaita. Toisin sanoen virhe on piilevä.

Myyjä on vastuussa myös virheestä, joka asunnossa on ollut silloin kun vaaranvastuu siirtyy ostajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle lähtökohtaisesti silloin, kun asunnon hallinta luovutetaan ostajalle. Näin ollen myyjä voi olla vastuussa myös asunnossa olevasta piilevästä virheestä. Jotta ostaja voisi esittää myyjälle virhevaatimuksia piilevän virheen vuoksi edellytetään kuitenkin, että asunto eroaa ostajan perustelluista odotuksista merkittävästi. Tällä tarkoitetaan sitä, että asunnon on poikettava merkittävästi siitä, mitä ostaja on voinut odottaa ja edellyttää ottaen huomion asunnon iän ja hänelle asunnosta annetut tiedot. Mitä uudemmasta asunnosta on kysymys, sitä parempaa kuntoa asunnolta voidaan edellyttää. Toisaalta, mitä vanhempi asunto on, sitä enemmän ostajalla on syytä olettaa, että asunnossa on kulumisesta ja iästä johtuvia vikoja sekä korjaustarpeita. Arvioon vaikuttavat tietysti myös asunnossa mahdollisesti tehdyt peruskorjaukset. Viimekädessä tuomioistuin arvioi, onko piilevää virhettä pidettävä merkittävänä.

Asuinnoissa ilmenevät piilevät virheen aiheuttavat runsaasti riitoja asunnon ostajien ja myyjien välillä. Usein riidan aiheuttaa kosteusvaurio tai homeongelma, joka ilmenee vasta jonkin aikaa sen jälkeen kun ostaja on saanut asunnon hallintaansa. Piileviä virheitä koskevat riitaisuudet ovat usein varsin monimutkaisia, joten asiassa on syytä aina kääntyä asiantuntevan juristin puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa