Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja petos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Petos on laissa rangaistava teko. Asuntokauppaan voi liittyä petollista toimintaa. Myyjä voi muun muassa ostajaa erehdyttämällä tavoitella asuntokaupan yhteydessä taloudellista hyötyä itselleen. Aina kyse ei ole myyjän petollisesta toiminnasta asuntokaupassa, vaan kyse voi myös olla ostajan toiminnasta, mikä täyttää petoksen tunnusmerkistön. Petoksella tavoitellaan taloudellista hyötyä, joka on oikeudetonta.

Petos on rangaistu sekä lievempänä että törkeänä tekomuotona. Petos tarkoittaa lievässä muodossa tilannetta, missä hankitaan itselle tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Petoksesta tuomitaan myös se, joka dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaa muuten puuttumalla, saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen väärentämisen ja sitä kautta aiheuttaa toiselle vahinkoa. Petoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Asuntokaupassa on tärkeitä rekistereitä, kuten lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, jonne kirjataan kiinteistöön kohdistuvat oikeudet. Tällaisia oikeuksia voi olla esimerkiksi omistusoikeus. Petoksen tunnusmerkistö täyttyy tilanteessa, jossa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin muutetaan tietoja tavoitellen omaa hyötyään, joka on oikeudetonta. Tietoja on voitu muuttaa siten, että omistusoikeus on annettu toiselle, kuin sille, jolle se oikeasti kuuluu muuttamalla dataa rekisterissä.

Petos voidaan myös tuomita törkeänä petoksena. Törkeä petos tarkoittaa tilanteita, jossa tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos itsessään on kokonaisuutena arvioiden törkeä. Tällöin rangaistuksena on vähintään neljä kuukautta vankeutta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Petoksen sekä törkeän petoksen yritykset ovat myös rangaistavia tekoja. Yritys tarkoittaa tilannetta, jossa tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja vaara rikoksen täyttymisestä on saanut alkunsa. Mikäli satunnaisista syistä rikos on jäänyt täyttymättä, kyseessä on rangaistava yritys. Petoksen jäätyä yritysasteelle rankaistaan lievennetyn rangaistusasteikon mukaan. Tällöin tekijälle tuomitaan enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetystä sakko- tai vankeusrangaistuksesta.

Myyjä voi erehdyttää ostajaa taloudellista hyötyä tavoitellakseen ja näin ollen syyllistyä petokseen. Myyjä voi antaa ostajalle väärää tietoa tai jättää tietoja kertomatta. Tällaisen tiedon, jota jätettiin kertomatta on voitu olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Tällaisesta epärehellisestä menettelystä voidaan tuomita petokseen, josta voi saada vankeutta tai sakkoa. Tuomioistuin aina tapauskohtaisesti määrää tuomion oman harkintansa perusteella.  Pitääkin muistaa se, että laissamme on syyttömyysolettama, joka tarkoittaa sitä, että ketään ei saa tuomita ennen kuin tuomioistuin on tuominnut henkilön rikoksesta. Näin ollen, vaikka koet henkilön syyllistyneen petokseen, tulee sinun kohdella häntä syyttömänä. 

Huomioitavaa on se, että petos voi täyttyä asuntokaupassa, mutta kyse voi olla myös sopimusrikkomuksesta. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asuntokaupassa kaikki oleelliset tiedot ostajalle. Tämä seikka tarkoittaa sitä, että myyjän on oma-aloitteisesti kerrottava kyseiset tiedot ostajalle. Myyjällä on siis tiedonantovelvollisuus ja selonottovelvollisuus. Selonottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että myyjän on otettava sellaisista asioista selvää, jotka hänen tulee tietää asunnosta omistajana. Myyjä ei voi vedota tällaisten tietojen kohdalla omaan tietämättömyyteensä. Tällainen tieto voi olla esimerkiksi liittyä kiinteistön ominaisuuksiin. Tällöin kyse on virhevastuuseen joutumisesta myyjän puolelta, eikä niinkään petoksen tunnusmerkit täyttävä teko.

Petoksen tunnusmerkistöön kuuluu se, että teko edellyttää tahallisuutta ja taloudellisen hyödyn tavoittelemista. Tällaista voi olla esimerkiksi se, että myyjällä on tarkoituksenaan tienata hyvin asuntonsa myynnistä, vaikka kiinteistöön kuuluukin, jokin seikka, joka esimerkiksi ostaja tietoisena olisi maksanut kiinteistöstä huomattavasti alemman hinnan. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kannattaa aina henkilökohtaisesti tutustua, kun on ostamassa kiinteistöä toiselta. Näin vältytään myös siltä, että ”myyjä” ei ole oikea myyjä tai hän on oikeudeton myymään kiinteistöä, vaikka väittääkin asian olevan toisin. 

Varoitukset

- Kannattaa aina kääntyä lakimiehen puoleen kiinteistön kauppaa tehdessään, jotta voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää ikäviä tilanteita.

- Huomioitavaa on se, että tahallinen syyttäminen on myös rikos, joten kannattaa olla aina asiasta varma ennen syyttämistä. Kannattaakin kääntyä keskustelemaan lakimiehen kanssa asiasta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]