Minilex - Lakipuhelin

Laatuvirhe asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupassa tapahtuvasta asunnon laatuvirheestä on laissa yleinen virhesäännös, joka määrittää, milloin asunnossa voidaan katsoa olevan laatuvirhe. Kiinteistön laatuvirheestä säädetään erikseen. Yksityisten tahojen välisessä asuntokaupassa laatuvirhe voi lain mukaan muodostua neljässä eri tilanteessa.

Asunnossa on laatuvirhe ensinnäkin silloin, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Esimerkiksi asunnon pinta-ala voi osoittautua huomattavasti pienemmäksi, kuin mitä myyjä on pinta-alaksi ilmoittanut. Virhe on kyseessä myös silloin, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Useimmiten laatuvirheessä on kysymys nimenomaan asunnon fyysisistä ominaisuuksista, kuten juuri siitä, että pinta-ala ei ole se, mikä on ilmoitettu tai että asunnossa onkin kosteusvaurio tai jotain muita rakenteellisia puutteita.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Laatuvirhe muodostuu myös siitä, että myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista erityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja tuon laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Mahdollista on esimerkiksi, että myyjä jättää kertomatta tietyistä, asunnon kunnon lähitulevaisuudessa vaatimista remonteista ja tai korjauksista.

Laatuvirheestä on kyse myös silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalle on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa