Minilex - Lakipuhelin

Virheen korjaaminen uuden asunnon kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos uudessa asunnossa on virhe, ostajalla on oikeus pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostaja voi vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista siten, ettei siitä aiheudu kustannuksia ostajalle. Jos kustannukset olisivat kuitenkin virheen merkitykseen verrattuna kohtuuttoman suuret, myyjä saa torjua ostajan korjaamisvaatimukset.

Mikäli kyseisen virheen korjaaminen aiheuttaisi suhteettoman suurta haittaa mahdollisille muille osakkaille tai jäsenille, vaatii virheen oikaiseminen näiden suostumusta. Jos mainitunlaista haittaa aiheutuisi rakennuksen yhteisissä tiloissa, virheen oikaisemiseen vaaditaan asuntoyhteisön suostumus.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjällä on oikeus myös itse korjata virhe, vaikkei ostaja sitä vaatisikaan, jos myyjä virheestä tiedon saatuaan viipymättä tarjoutuu sen korjaamaan. Erityisistä syistä ostaja voi kieltää oikaisun. Näin hän voi tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, jos virheen oikaisusta aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai asunnon arvon alenemista.

Oikaisu tulee tehdä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun ostaja on ilmoittanut virheestä myyjälle. Mahdollista on myös, että ostaja asettaa myyjälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa oikaisu pitää tehdä. Jos myyjä ei ole määräajassa ryhtynyt toimiin virheen oikaisemiseksi, vaikka myyjällä olisi ollut siihen velvollisuus, ostajan oikeutena on teettää oikaisu jollakin toisella taholla ja vaatia kustannuksista korvausta myyjältä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa