Minilex - Lakipuhelin

Oikeudellinen virhe asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen kaupassa oikeudellinen virhe on kyseessä silloin, kun asunnon myyjä on myynyt asunnon sellaisessa tilanteessa, että asuntoon kohdistuu myös jonkin sivullisen oikeus. Asunnolla voi esimerkiksi olla myyjän lisäksi joku toinen omistaja tai sivullisella voi olla asuntoon esimerkiksi panttioikeus. Mahdollista on myös se, että myyjä ei omistakaan asuntoa ollenkaan, vaan se on kokonaan jonkin sivullisen omistuksessa.

Oikeudellinen virhe muodostuu sivullistilanteissa ja edellytyksenä on, etteivät ostaja ja myyjä ole sopineet, että ostajan tulee vastaanottaa asunto sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin. Lisäksi oikeudelliseen virheeseen voi vedota silloin, kun sivullinen väittää, että hänellä on asuntoon jokin oikeus, esimerkiksi panttioikeus ja tuolle väitteelle on todennäköisiä perusteita.

Oikeudelliseen virheeseen vetoamisessa on kuitenkin rajoituksia, sillä mikäli ostaja ei ilmoita myyjälle virheestä ja tuohon virheeseen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, hänellä ei ole enää oikeutta vedota oikeudelliseen virheeseen. Vetoamisrajoitusta rajoittaa myyjän puolen törkeän huolimaton, kunnianvastainen tai arvoton menettely.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos virhe, eli sivullisen oikeus, oli olemassa jo silloin, kun asunnosta tehtiin kaupat, ostaja voi saada vahingonkorvausta, ellei hän tiennyt, eikä hänen olisi pitänytkään tietää oikeudellisesta virheestä. Vahingonkorvaus on tietyin edellytyksin mahdollinen myös kaupanteon jälkeen syntyneen virheen johdosta.

Mikäli ostaja ilmoittaa oikeudellisesta virheestä, myyjän tulee viipymättä huolehtia, että sivullisen oikeus lakkaa tai että virhe oikaistaan muulla tavalla. Mikäli myyjä ei menettele näin, ostaja voi purkaa kaupan. Jos virhe ei kuitenkaan ole olennainen, ostaja voi vaatia hinnanalennusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa