Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osakkeen etuosto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan käsitteellisesti osakkeen lunastusoikeutta. Jotta lunastusoikeutta voidaan käyttää, tulee lunastusoikeudesta olla määrätty yhtiöjärjestyksessä lunastuslausekkeella. Muutoin osake voidaan rajoituksitta siirtää kaupan, vaihdon, lahjoituksen, perinnön, osituksen tai testamentin perusteella tai muulla tavoin.  

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslausekkeessa on määrättävä, keillä on lunastusoikeus. Lähtökohtaisesti lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden siirtoja. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja taikka osakkeen saaja on edellisen omistajan lähisukulainen tai aviopuoliso sekä, jos osake on saatu testamentin perusteella.

Pääsääntöisesti osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa eli kaupassa tai vaihdossa käypänä hintana pidetään osapuolten sopimaa hintaa, jollei käyvän hinnan näytetä poikkeavan tästä.

Taloyhtiön hallituksen on ilmoitettava lunastukseen oikeutetulle osakkeen siirtymisestä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä lunastusvaatimus yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan vaatimus esitetään osakkeen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Yhtiöllä on etuoikeus lunastukseen. Silloin, kun yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, niin hallitus ratkaisee arvalla muiden lunastukseen oikeutettujen etuoikeusjärjestyksen.

Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus hallita huoneistoa sekä oikeus yhtiön varojen jaossa ja etuoikeus osakeannissa. Tänä aikana häneen sovelletaan osakkeenomistajaa koskevia yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiövastikkeen maksamisesta.

Yhteenveto

 • Lunastusoikeuden käyttämiskeksi, lunastusoikeudesta tulee olla määräys yhtiöjärjestyksessä lunastuslausekkeella.
 • Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä, osakkeenomistajalla tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun osakkeen omistusoikeus siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. 
 • Lunastuslausekkeessa on oltava määräys siitä, kenellä on lunastusoikeus.
 • Lähtökohtaisesti lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden siirtoja, mutta lunastusoikeutta ei ole, jos osakkeen saa nykyinen osakkeenomistaja tai edellisen osakkeenomistajan lähisukulainen tai aviopuoliso sekä, jos osake on saatu testamentin perusteella.
 • Osakkeen lunastushinta on yleensä osakkeen käypähinta. 
 • Taloyhtiön hallituksen täytyy ilmoittaa kirjallisesti lunastukseen oikeutetulle osakkeen siirtymisestä. Ilmoitus tulee tehdä kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
 • Lunastukseen oikeutetun pitää esittää lunastusvaatimus yhtiölle ja yhtiön lunastaessa osakkeen, vaatimus esitetään osakkeen saajalle.
 • Yhtiöllä on etuoikeus lunastukseen. Jos yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, hallitus arpoo lunastukseen oikeutettujen etusijaoikeusjärjestyksen.
 • Sillä jolle osake on siirtynyt, on osakkeen perusteella yhtiössä oikeus vain huoneiston hallintaan, oikeus varojen jaossa ja etuoikeus osakeannissa silloin, kun ei ole vielä selvää käytetäänkö lunastusoikeutta. Tänä aikana häneen sovelletaan osakkeenomistajaa koskevia yhtiöjärjestyksen määräyksiä yhtiövastikkeen maksamisesta.

Summary in English

 • In order to exercise the right of redemption, there must be a regulation on the right of redemption in the articles of association with a redemption clause.
 • The articles of association may provide that a company, shareholder or other person has the right to redeem a share when the ownership of the share is transferred to another owner other than the company.
 • The Redemption Clause must contain a regulation as to who has the right to redeem.
 • As a rule, the right of redemption applies to all transfers of ownership, but there is no right of redemption if the share is acquired by the current shareholder or by a close relative or spouse of the previous shareholder, and if the share has been acquired on the basis of a will.
 • The redemption price of a share is usually the current price of the share.
 • The board of directors of the housing company must notify in writing the person entitled to redemption of the transfer of the share. The notification must be made within two weeks of notification to the Board of Directors of the transfer of the share.
 • The person entitled to redemption must present a redemption demand to the company and when the company redeems the share, the demand is presented to the recipient of the share.
 • The company has the privilege of redemption. If the company does not exercise the right of redemption, the Board of Directors will raffle the priority order of those entitled to redemption.
 • The person to whom the share has been transferred has the right to retain the apartment on the basis of the share, the right to distribute funds and the privilege to issue shares when it is not yet clear whether the right of redemption will be exercised. During this period, he is subject to the regulations of the articles of association concerning the shareholder for the payment of the company consideration.

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten lunastushinta tulee maksaa hallitukselle ja kenelle hallitus suorittaa lunastushinnan?

Lunastushinta pitää maksaa maksuvälineellä, josta pankki, joka toimii Suomessa vastaa tai rahana hallitukselle. Hallituksen pitää suorittaa lunastushinta henkilölle, jolta lunastetaan osake. Lunastushinta suoritetaan viivytyksettä lunastajan oikeuden kirjaamisesta osakehuoneistorekisteriin.

2. Missä lunastusoikeudesta määrätään?

Lunastusoikeudesta voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä lunastuslausekkeella, jossa määrätään siitä, kenellä on oikeus lunastukseen. Lunastuslausekkeeseen liittyen, laista löytyy säännöksiä, joita sovelletaan siihen liittyen. 

3. Miten lunastukseen oikeutettujen etuoikeusjärjestys ratkaistaan?

Lunastukseen etuoikeus on yhtiöllä. Muiden lunastukseen oikeutettujen etuoikeusjärjestys ratkaistaan niin, että hallitus tekee päätöksensä arpomalla etuoikeusjärjestyksen.

Aiheesta muualla

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]